student
Studier

2020-03-26

Stipendiuer ut Helgo Zettervalls fond

Nu utlyser vi årets Helgo Zettervalls-stipendium. Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond till ”främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”.

Stipendium kan sökas för forsknings-, utbildnings och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är studerande vid teknisk högskola (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studier, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma. Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige. Medel utgår ej för lön, mat eller traktamente.
Sista ansökningsdag 7 juni 2020.

Ansökningshandlingar och mer information finns på www.sfv.se under rubriken ”Om oss”.