student
Studier

2020-02-07

Sök 2020 års uppsatsstipendium: EU och den svenska bostadsmarknaden

Hyresgästföreningen utlyser under 2020 ett stipendium på
högst 25 000 kronor för kandidat- eller masteruppsatser på
temat EU och den svenska bostadsmarknaden.

Bostadspolitiken är ett område där EU har mycket begränsad
kompetens. Samtidigt lagstiftar EU inom ett brett spektrum av
områden som indirekt får stora effekter på den nationella
bostadspolitiken. Några sådana områden är:

- EU:s konkurrens- och statsstödsregler - Här sätts ramarna för statliga investeringsstöd och de allmännyttiga bostadsbolagen.
- Miljö- och energi - Vinterpaketet, Clean Energy for All Europeans samt European Green Deal innehåller alltifrån detaljstyrning av mätning av vatten och värme, till koordinerad industripolitik.
- Den sociala pelaren: Genom en harmonisering av medlemsstaternas välfärdspolitik kan också den svenska bostadspolitiken komma att utformas i Bryssel.
Förutsättningar
Hyresgästföreningen utlyser under 2020 ett stipendium på
högst 25 000 kronor för kandidat- eller masteruppsatser på
temat EU och den svenska bostadsmarknaden. En
förutsättning för stipendiet är att arbetet förhåller sig till
det övergripande temat, men forskningsfrågorna måste inte
begränsas av dessa tre områden. Arbetet ska vara skrivet
eller publicerat under perioden 1 januari 2020 till 31 juli 2020.
Läs mer på hyresgastforeningen.se/stipendium