student

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning inrättar, följer upp och kvalitetssäkrar examina för utbildning och forskarutbildning.

Ledamöter 2018-2021

Pia Bülowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölanderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan

Mikaela Backmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, docent, Jönköping International Business School
Ehsan Ghassemalilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska Högskolan
Jörgen Gustavssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska Högskolan
Joel Hedegaardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Högskolan för Lärande och Kommunikation
Tobias Samuelssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Högskolan för Lärande och Kommunikation
Tillan Strandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, adjunkt, Hälsohögskolan

Lisa Hedvall, doktorandrepresentant
Jenny Jensdóttir, studentrepresentant

Sekreterare: Ann Olofsson

Mötesdatum vt 2020

  • 23 januari, kl.12.00-15.30
  • 25 februari, kl.12.00-15.30
  • 24 mars, kl.12.00-15.30
  • 23 april, kl.12.00-15.30
  • 28 maj, kl.12.00-15.30
  • 16 juni (Internat 15-16/6)

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns anslagna på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 infördes en ny nämnd, Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Jönköping University. Den ersätter Antagnings- och examensnämnden samt Fakultetsnämnden.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.