student

Ladok

Ladok

Ladok är ett studieadministrativt system som Sveriges universitet och högskolor använder för sin studiedokumentation.

Ordet Ladok är en förkortning från datasystemets officiella namn: "Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem". Ladok innehåller uppgifter om alla studerande såväl i den grundläggande högskoleutbildningen som i forskarutbildningen.

Systemet ägs gemensamt av 36 universitet och högskolor, det s.k. Ladokkonsortiet, där Ladokenheten vid Umeå universitet fungerar som samordnare och ansvarar för utvecklingen av systemet.

Studerandeenheten erbjuder IT-stöd med Ladoksystemet såväl till högskolans personal som till studenter inom studieadministrationen. Studerandeenheten har också ett samordnings- och myndighetsansvar i Ladokfrågor och har till uppgift att kvalitetssäkra, utbilda och informera om denna verksamhet. Systemansvarig, Magnus Blom, sköter den lokala systemförvaltningen, vilket bland annat innebär att vara samordnare mellan driftcentralen, Ladokkonsortiet, Ladokenheten, SCB och högskolan.

Vilka uppgifter finns i Ladok?

I Ladok lagras, förutom studenternas personuppgifter, uppgifter om grundläggande behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, poäng, avbrott i studier, utlandsstudier, forskning och examina.

Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för studenten att följa sina studier. Studenter kan själva se sina registreringar och resultat via Ladoks webbtjänster. Ladokuppgifterna om registreringar ligger till grund för CSN för utbetalning av studiemedel. Dessutom får SCB regelbundet Ladokuppgifter för nationell utbildningsstatistik. Ytterligare intressenter för Ladokuppgifter är Utbildningsdepartementet, Högskoleverket och Riksrevisionen.

Varifrån kommer informationen in i Ladok?

Informationen i Ladok kommer från många olika håll. Till exempel lägger antagningsenheten in personuppgifter, uppgifter om behörighet m.m. om antagna studenter. Studentexpeditioner samt fackhögskolornas administrativa personal lägger in registreringar och resultat, ändrar adressuppgifter m.m. och examenshandläggare rapporterar in examina.

Om det blir fel i Ladok?

Stor del av uppgifterna läggs in i Ladok manuellt av administrativ personal och självklart kan det förekomma fel. Det är viktigt att du som student kontrollerar alla uppgifter noga. Om du upptäcker att något inte stämmer, kontakta den fackhögskola som ansvarar för uppgiften och begär rättelse.

Systemansvarig