student

Fysisk tillgänglighet vid funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet vid funktionsnedsättning

Jönköping University har en god tillgänglighet. De flesta byggnaderna är byggda under senare delen av 90-talet och framåt.

Hörslingor finns i dag i följande lokaler vid Jönköping University:

Hälsohögskolan

Forum Humanum Kurt Johansson-aulan

Högskolan för lärande och kommunikation

He102 - HJ-aulan
Hb116 - Vistasalen
Hc113 - Tvetasalen
Hb220 - Västbosalen
Hc218 - Östbosalen
Hb317 - lärosal

Förberedda
He303 - skrivsal
He309 - skrivsal

Tekniska Högskolan

E101 - Stora Enso-aulan
E173 - Fagerhult-aulan

Förberedda
E102 - Husqvarna-salen
E103 - Finnveden-salen
E104 - Eldon-salen
E119 - lärosal
E120 - lärosal
E167 - lärosal
E171 - lärosal

Internationella Handelshögskolan

B101 - Munksjöaulan
B102 - JP-aulan
B103 - Sparbanksaulan

Studenternas Hus

Förberedd
91103 - konferensrum, plan 1

Science Park

12.508 - Stora salen
13.522 - gradängsal