student

Chaplaincy

Chaplaincy

Chaplaincy består av diakon (med samtalsterapeutisk och social inriktning med utbildning i Svenska Kyrkan) och pastor (med utbildning i den evangeliska frikyrkan).

Vi erbjuder enskilda samtal av kompetent personal. Vi har en lång och bred erfarenhet av att möta studenter och personal i livets olika skeden. Samtalen utgår från vad personen behöver prata om. De är konfidentiella och kostnadsfria.

Mötesplatser. Chaplaincy erbjuder gemenskapsfrämjande aktiviteter såsom Pilgrimsvandringar, filmkvällar med eftersnack. Cafékvällar med mångfaldsteman. Andakter och gudstjänster om det efterfrågas.

Krisgrupper & Debriefing. Vi har erfarenhet och kan vara behjälpliga i att planera och genomföra minnesstunder då student eller personal har avlidit.

Multireligiöst kontaktnät. Som sakkunniga har vi bred kunskap om olika traditioner, religioner och tro och har kontakt med många religiösa företrädare och känner till var stadens ”Heliga Rum” finns. Vi är behjälpliga för dem som söker sitt sammanhang eller är nyfiken på att undersöka ett nytt sammanhang.

 

Läs mer på Chaplaincys hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plats

Studenternas hus

Första våningen i korridoren vid restaurang Rio.

Kontakt

Ingalill Dahlgren Nyberg

Student pastor

ingalill.dahlgren-nyberg@ju.se

070-207 26 45

Mattias Nystrand

Student diakon

mattias.nystrand@ju.se

073-070 35 64

Jakob Olofsgård

Student pastor

jakob.olofsgard@ju.se

070-849 49 98

Facebook

Följ oss på Facebook här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster