student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning

Studievägledarna

 

Utlandsstudier

Internationell koordinator

 

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Siv Honkala

HHJ:s representant

Ärenden om kränkande

Katarina Bolin

OLIK

behandling

Annica Herentz

OLIK

Intyg, ladok mm

Studieadministration

Plan 5 i Gc-huset

Marknadsföring

Wictoria Millberg


Grundutbildningsprogram

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Personal vid avdelningen

Arbetsterapeutprogrammet

 

Programansvarig

Eva Edström

Studieadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita Björklund

 

 

Ortopedingejörsprogrammet

 

Programansvarig

David Rusaw

Studieadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare ortopedteknik

Nerrolyn Ramstrand

 

 

Arbetsterapi avancerad nivå

 

Programansvarig

Sofi Fristedt

Studieadministratör

Annika Karlsson

Avdelningen för socialt arbete, ASA

Personal vid avdelningen

Socionomprogrammet

 

Grundprogram


Programansvarig

Michael Sjökvist

Master- och magisterprogram

 

Programansvarig

Staffan Bengtsson

Utbildningsadministratör

Christina Sylvander

 

Avdelningen för omvårdnad, AFO

Personal vid avdelningen

Sjuksköterskeprogrammet

 

Programansvarig

Annette Nygårdh och Susanne Knutsson

VFU/programsamordnare

Charlott Lindholm

Studieadministratör

Katarina Liehl

 

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB 

Personal vid avdelningen

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Programansvarig

Emma Kramer

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Programansvarig

Caroline Bylfors

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Programansvarig

Berit Björkman

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Tandhygienistprogrammet

Programansvarig

Agneta Stenebrand

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Oral hälsovetenskap avancerad nivå

Programansvarig

Malin Stensson

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Program på avancerad nivå

Magisterprogram

Magisterprogram i arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering

Magisterprogram i gerontologi
Institutet för gerontologi

Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg 
Jönköping Academy

Magisterprogram i omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad

Magisterprogram i oral hälsovetenskap
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Magisterprogram i socialt arbete
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete


Masterprogram

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Felicia Gabrielsson Järhult


Specialistsjuksköterskeprogram

Program på avancerad nivå

 

Programansvarig

Christina Petersson

Studieadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård (i samarbet med Karlstads Universitet)

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Iréne Ericsson och Christina Petersson

Programsamordnare Barnmorska (i samarbet med Linköpings Universitet)

Christina Petersson

Programsamordnare magisterprogram

Christina Petersson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

Christina Petersson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt