student
Exchange

2019-03-01

Lubov Sadinmaa, Socionomprogrammet, Laurea University of Applied Sciences, Finland

I termin 4 på socionomprogrammet så valde jag åka på utbyte till Helsingfors, Finland och studera på Laurea Univeristy of Applied Sciences, blev under perioden januari-juni 2018.

Finland var rätt okänt för mig och tänkte därför att de vore spännande att se utvecklingar som pågick där, hur de organiserade sina samhällstjänster inom socialt arbete. Hade hört lite om att en del saker var på gång inom deras välfärdssystem som jag var intresserad att veta mer om och följa på närmare håll.

Helsingfors

Min upplevelse av Helsingfors överlag var att det är en trygg stad med en lugn livsrytm.

Under vintermånaderna så var det småstadskänsla även i centrum, det blev sedan en tydlig skillnad mot sommaren. Naturen har en plats i staden som bidrar till en harmonisk atmosfär, det är en ansvarsfull inställning för ett hållbart samhälle. Något jag även märkte var att det inte fanns någon tydlig segregering som det kan se ut i större städer annars. Människor har ofta varit hjälpsamma och tillmötesgående när man tar kontakt.

Det finns gott om platser för uteliv och särskilt i vissa områden i Helsingfors var det en större utbud. Så det är överlag en trevlig stad att vistas sig i.

Studierna

Läste kurser kopplat till socialt arbete, mycket inom utveckling och organiseringen av myndighetens sociala tjänster med digitalisering som en central del. Läste totalt sex kurser som några gick parallellt. Det var dock ett lugnt tempo och mycket som gjordes på plats i klassrummet. Det var ofta skapande inslag i föreläsningarna där man med kreativa metoder fick återge kunskap inom ett ämne. En hög interaktion med lärarna som var en av de främsta fördelarna med undervisningsstilen, att reflektera och få feedback av både lärare och andra elever var det jag lärde mig mest av.

För mig var det personligt utvecklande att ställa om till en lugnare takt, det gav chansen att fokusera på sitt välmående som även var ett genomgående tema i kurserna. Det var mer fokus kring människans hälsa och välmående i samhället och i myndigheters framtidsvision i Finland anpassat efter det. Fick tillfället att vara med på en projektkurs som hölls av Helsingfors stad om att utveckla digitala tjänster för att stödja medborgarnas välmående genom att bl. a underlätta tillgången till hälso- och sjukvården.

Aktiviteter

Under första veckan vid ankomst så var det en insparksvecka även för utbytesstudenterna där vi fick bekanta oss med skolan, staden och studenterna. VI fick alla en fadder under terminen som hjälpte till vid ankomst med nycklar och orientering på skolan. Studentföreningen anordnade resor under terminen så att det fanns möjlighet att se mer av Finland och andra populära resmålen runt omkring. De drog även ihop festkvällar på olika ställen ute i Helsingfors och det var mycket att man umgicks med de andra utbytesstudenterna.

Bland studenterna var det även populärt att åka ut till öarna tillhörande Helsingfors eller också vara på de allmänna bastuplatserna.

Jag fick möjligheten att även åka med och tillbringa några dagar på ett sommarställe som är något de flesta finländare gör. En rekreationupplevelse då det är långt ute naturen som underlättar att koppla av.

Boende

Innan utresa hade jag fått studentboende ordnat genom att ansöka till HOAS bostäder för utbytesstudenter som skolan hade rekommenderat. Det var en färdiginredd lägenhet som delades med en utbytesstudent som kom från Hong Kong. I varje lägenhetsbyggnad finns bastu och ibland festlokaler/fritidsrum att boka som är rätt populärt. Många andra utbytesstudenter bodde i samma område och det var nära till matbutiker och kollektivtrafiken. Mitt boende låg två stationer från campuset och 25 min från centrala Helsingfors. Kollektivtrafiken är väl organiserad och lättillgänglig.

Språk

Eftersom svenska är det andra officiella språket så underlättar det mycket i allmänna informationen, men det är bra att förstå grundläggande ord för att det ska bli smidigare i vardagskontakten med folk. Man fick möjlighet till grundkurs i finskan under första månaden som underlättade lite att förstå språkets struktur som var intressant i sig fastän det kunde vara rätt svårt att lära sig orden då de är så väldigt olikt svenskan och engelskan.

Kostnader

Boende ca 400 Euro

Kollektivtrafik ca 50 Euro/månaden

Skollunch ca 2,5 Euro