student

Peer learning

Peer learning

Peer learning innebär att handledare - en eller flera - handleder två studenter som går i par; det vill säga har samma schema och använder varandra och handledaren som reflektionspartners. Du kommer alltså att handledas tillsammans med en kurskamrat. Detta innebär att du och din kurskamrat tillsammans möter, vårdar och ansvarar för samma patient/patienter.

Ena gången utför du vårdhandlingen som ska utföras och din kurskamrat observerar, andra gången observerar du och din kurskamrat utför vårdhandlingen. Det som är viktigt är att du som observerar gör det noga och att ni sen reflekterar över hur vårdhandlingen utfördes.

Genom kommunikation med varandra tar ni del av varandras insikter och förståelse, resonerar och handlar och genom detta sättet skaffar ni er kunskap. Det blir ett kunskapsutbyte mellan er studenter, det vill säga att ni lär av varandra. Det är viktigt att du och din parstudent lyssnar, förklarar, ifrågasätter (kritiskt förhållningssätt), reflekterar, kliniskt resonerar och ger/får feedback.

Att sätta upp individuella mål är viktigt. Ni handleds som ett par men omdömme sker individuellt för varje student. Att använda modellen Peer-Learning har som syfte att öka kvalitéten i VFU genom att skapa en lärandemiljö med struktur som uppmuntrar till reflektion, samarbete och personlig utveckling för studenter och handledare.

Under VFU ska du som student förbereda dig, vara teoretiskt förbered, se, lära och tillsammans med handledare och/eller medstudent utföra olika moment.

Du ska under dagen reflektera regelbundet både individuellt men också med din medstudent och handledare. Er handledare ansvarar för vården av patienterna.