10/10 Venerable Pieter

Pieter Johnston växte upp Sydafrika men lever nu i Nepal som tibetansk munk och meditationsinstruktör. Pieter gästade Kultur på Campus 2015 och sedan dess har han fortsatt resa runt världen för att lära ut meditation.

I dagens samhälle lägger vi mycket energi åt att uppfylla mål och lycka i den materiella världen och glömmer ofta betydelsen av vår inre värld. Vad händer om vi ändrar fokuset lite? Välkommen till en meditativ halvtimma där Venerable Pieter kommer att tala om vikten av vår inre värld och dela med sig av övningar som är tillämpliga i det dagliga livet.

Välkommen till Högskolebiblioteket, onsdagar  kl.12:00! Föreläsningen är på engelska. 


Pieter Johnston grew up in South Africa, but now lives in Nepal as Tibetan monk and meditation instructor. Pieter visited Culture at Campus 2015, and since then, he has continued travelling the world teaching meditation.

Today, we devote much energy to fulfill goals and happiness in the material world and often forgetting the importance of our inner world. What happens if we change the focus a little? Welcome to a meditative half-hour where Venerable Pieter will talk about our inner world and share exercises that are applicable in the daily life. 

Welcome to Culture on Campus, an event that occurs every Wednesday from 12:00 – 12:30 in the library. This presentation will be in English.

Sidan uppdaterad 2018-10-04

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2018-10-04
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information