Offentliga föreläsningar

Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Här anslås programmet för kommande termin.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, kontakta:

Carl-Johan Svensson
036-10 13 77

Under flera torsdagar erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré. 

Tid och plats

Sal Hc113 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna kommer i de flesta fall att streamas live via YouTube.

Till livestreamingen

Program

 • 12 september

  Ungdomars berusningsdrickande
  – vem, var och med vilka?

  Birgitta Ander, lektor i socialt arbeteUngdomars berusningsdrickande skildras ofta som mycket problematiskt av vuxenvärlden. Det är därför viktigt att ta del av ungdomarnas egna tankar kring berusning. Vilka dricker de med, vilka dricker de inte med och platsens betydelse är några av de aspekter som kommer att diskuteras under föreläsningen.
 • 19 september

  Så förnyade Selma Lagerlöf skolan, svenskan och Sverige (tillsammans med Alfred Dalin)

  Anna Nordlund, lektor i didaktik, Uppsala universitetSelma Lagerlöf fick 1901 en förfrågan från folkskollärare Alfred Dalin i Huskvarna om hon ville medverka i en ny läsebok för folkskolan. Resultatet blev ett storslaget läseboksprojekt, som förändrade Sverige och som skulle uppfattas som Alfred Dalins och den liberale skolpolitikern Fridtjuv Bergs egen idé. Anna Nordlund har skrivit biografin Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna och berättar om hur läseboken speglar Lagerlöfs visioner om det moderna.
 • 26 september

  De som blev kvar
  – att driva jordbruk med syskon under 1900-talet

  Martin Dackling, lektor i historiaFör några decennier sedan blev bröderna Erik och Sigvard kända då de tillsammans drev sitt jordbruk med ålderdomliga metoder. Syskon som bodde och drev gårdar ihop var dock ett vanligt inslag i 1900-talets jordbruk. Utifrån en aktuell bok berättar historikern Martin Dackling om dessa syskonjordbruk. Vilka var dessa syskon och varför blev de kvar hemma?
 • 10 oktober

  Våld i nära relation. Vad avses? Hur upptäcker man våld? Vad gör man när man upptäcker våld?

  Nina Åkerlund & Daniel Johansson, lektor i socialt arbete respektive utvecklingsledare, Länsstyrelsen i JönköpingNina är lektor i Socialt arbete och arbetar halvtid som utvecklingsledare våld på Kommunal utveckling. Daniel är utvecklingsledare våld på Länsstyrelsen i Jönköping. Under föreläsningen redogör Nina och Daniel för definitioner och begrepp, aktuell lagstiftning, våldets mekanismer och hur arbetet mot våld i nära relation samordnas i Jönköpings län.
 • 24 oktober

  Kulturell mångfald i arbetslivet
  – när, hur, varför och vilka är konsekvenserna?

  Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomiMångkulturell kompetens i näringsliv och offentlig verksamhet framställs som viktig av forskare, politiker och många företrädare för både offentliga och privata organisationer, men hur fungerar den egentligen? Om mångkulturell kompetens överhuvudtaget fungerar, vad avgör om kulturella skillnader i arbetssamanhang påverkar arbete och arbetsmiljö positivt eller negativt? Timur Uman ger en inblick i sin forskning som fokuserar på kulturell mångfald i multikulturella team i vården, revisionsbyråer, skolor, nystartade företag samt ledningsgrupper och styrelser i börsnoterade bolag.
 • 14 november

  Amerikanska inbördeskriget tar aldrig slut
  – att utforska och forska om historia med kroppen

  Marie Bennedahl, doktorand i historia, Linneuniversitetet
  Hundratals människor träffas flera gånger varje år för att leva som på 1860-talet och iscensätta slag från det amerikanska inbördeskriget. Så vad händer då när en kontroversiell del av den amerikanska historien hamnar i Skandinavien? Vad innebär det att använda den egna kroppen för att förstå det som hänt? Och hur går det till att forska om det? Föreläsningen ger en inblick i fyra år av autoetnografiska studier inom skandinaviskt American Civil War Reenactment.
 • 5 december

  De stora skillnaderna finns i de små – att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5–8 år

  Anna-Lena Ekdahl, doktorand i didaktikI två olika praktiknära forskningsprojekt har lärare i Sydafrika respektive Sverige arbetat med forskare i syfte att utveckla sin undervisning om de första naturliga talen. Anna-Lena Ekdahl, som är i avslutningsskedet av sina doktorandstudier, ger i föreläsningen exempel på hur till synes enkla undervisningsaktiviteter har potential att erbjuda viktiga matematiska idéer, som är av stor pedagogisk betydelse för förskolebarns och yngre elevers lärande. I föreläsningen diskuteras även skillnader som identifierats i lärares undervisning och vilken betydelse dessa skillnader kan ha för förskolebarns och elevers lärandemöjligheter i såväl en sydafrikansk kontext som i en svensk kontext.
 • 12 december

  Södra Munksjön – utmaningar och
  möjligheter i Jönköpings nya stadsdel

  Caisa Björndal, affärsutvecklare Södra Munksjön
  En ny stadsdel växer fram och förändrar vår bild på vårt Jönköping. Vi planerar för ett attraktivt område för både boende och besökare. Våra utmaningar, stora som små, påverkar och förändrar planerna och det vi gör. Skeppsbron är det första delområdet, efter Munksjöstaden, som nu börjat byggas inom Södra Munksjön. Det kommunala bolaget som driver utvecklingsfrågan, Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) berättar hur vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping.

Sidan uppdaterad 2019-09-13

Sidan uppdaterad 2013-06-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information