Baiwei Zhu

Doktorand

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie Master


Kontakt

Rum
E3311a
Telefon
+46 36-10 1753
SMS-nummer
+46 73-910 16 74
Signatur/Kortnamn
ZHUBAI
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

I syfte att vinna betydande tekniska och ekonomiska fördelar, kommer en nyutvecklad semi-solid gjutningsprocess ("RheoMetal-processen") undersökas för att producera tunnväggiga aluminiumkomponenter till telekomindustrin. Projektet är verkligen tvärvetenskaplig och involverar hela kedjan från komponentdesign, materialval och gjutprocessen, till termofysikaliska egenskaper och ytkarakteristiska aspekter av gjutna komponenter. Det senare omfattar undersökning av förmågan att anodisera den gjutna komponenten och utvärdering av kvalitet med avseende på färghomogenitet och korrosionsbeständighet. Ett särskilt fokus blir att hitta aluminiumlegeringar med en optimal balans av värmeledningsförmåga och gjutbarhet för RheoMetal-processen för kylflänsar och hålrumsfilter som används i radiobasstationer, vilka är demonstrationskomponenterna som valts för projektet, kring vilket forskningsfrågorna har formulerats.

Biografi

Baiwei Zhu tog examen vid Changzhou University (Changzhou, Kina) under 2012 och fick sin kandidatexamen i mekanisk konstruktion, tillverkning och automation. Efter det började han masterutbildning vid Högskolan i Jönköping med inriktningen Produktutveckling och Material.

Baiwei Zhu avslutade sin masteruppsats med titeln “Influence of Si-level and morphology on anodizing response of Al-Si castings” i augusti 2014. Han har sedan påbörjat doktorandstudier september 2014 vid avdelningen Material- och tillverkningsteknik, Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Zhu, B., Seifeddine, S., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2019). A study of anodising behaviour of Al-Si components produced by rheocasting Solid State Phenomena, 285, 39-44. More information
Zhu, B., Zanella, C. (2019). Hardness and corrosion behaviour of anodised Al-Si produced by rheocasting Materials & design, 173. More information
Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Effect of Si content and morphology on corrosion resistance of anodized cast Al-Si alloys Journal of the Electrochemical Society, 164(7), C435-C441. More information
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2016). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al–Si–Mg cast alloys Surface and Interface Analysis, 48(8), 861-869. More information
Zhu, B., Seifeddine, S., Persson, P., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2016). A study of formation and growth of the anodised surface layer on cast Al-Si alloys based on different analytical techniques Materials & design, 101, 254-262. More information

Doktorsavhandling

Zhu, B. (2019). Casting and anodising of Al alloys- Alloy design, manufacturing process and material properties (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Influence of the Sr modification and post-treatment on corrosion resistance of oxide layer of cast Al-(low)Si alloys. Joint European Corrosion Congress 2017, EUROCORR 2017 and 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017; Prague; Czech Republic; 3 - 7 September 2017. More information
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodized surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015, Lund, 25-26 June, 2015.. More information
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodised surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015 : Progress in Functional and Sustainable Surface Technology, Lund, June 25-26, 2015.. More information
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys. VII Aliminum Surface Science & Technology, Madeira, Portugal, 17-21 May, 2015. More information

Licentiatavhandling

Zhu, B. (2017). On the influence of Si on anodising and mechanical properties of cast aluminium alloys (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Zhu, B. (2016). Effect of Si particle modification on the growth and microstructure of anodised aluminium oxide. More information
Zhu, B., Santos, J., Jarfors, A., Zanella, C. . Influence of Mg content on the fatigue behaviour of Al-Si-Mg alloys by rheocasting process. More information
Zhu, B., Zanella, C. . Influence of Fe-rich intermetallics and their segregation on anodising properties of Al-Si-Mg rheocast alloys. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information