Daniel Gunnarsson

Bibliotekarie

Bibliotek , Högskoleservice

Civilekonom


Kontakt

Rum
C2044
Telefon
+46 36-10 1018
Signatur/Kortnamn
GUDA
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Gunnarsson, D. (2018). Att söka förändring. In: Marja Haapalainen & Christine Wallén (Ed.), Världen där utanför: Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (pp. 88 -100). Stockholm: Kungliga biblioteket More information
Gunnarsson, D., Nilsson, U. (2015). Teknik som facilitator. In: Hilda Androls, Elin Lucassi, Christine Wallén (Ed.), Bortom förlägenheten: Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (pp. 39 -51). Stockholm: Kungl. biblioteket More information

Artikel

Gunnarsson, D. (2019). Vi behöver forskningspublicering på svenska . More information
Gunnarsson, D. (2014). Business school libraries - where next? Global Focus, 8(3), 56-59. More information
Nilsson, U., Ilvered, M., Gunnarsson, D. (2003). Biblioteket på distans: från lokal vision till nationellt samarbete Tidskrift för dokumentation, 58(4), 99-106. More information

Övrigt

Gunnarsson, D. (2020). Forskningsdata – kostnad eller investering? [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Öppna forskningsdata – hur går vi vidare? [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Från forskningskommunikation till forskningssamverkan [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Forskningsbarometer 2019 – svensk forskning i internationell jämförelse [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Är forskningspublicering på svenska hotad? [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Monografins vara eller inte vara… [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Forskningsutvärdering – ser vi slutet på Sagan eller är det bara början [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). FAIR och öppna forskningsdata – en hårdvaluta [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Plan S: direkt och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Öppen vetenskap och universitetens resurstilldelning [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Öppet vetenskapssystem, inte bara för forskarna och forskningen [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. (2019). Sociala medier, kan det vara något för forskarna? [bloggpost]. More information
Gunnarsson, D. . A framework for strict structured literature reviews within management research and management education: establishing a model for evidence-based management and increased scholarly interaction. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information