Mats Thilen

Tekniklektor

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Programansvarig Logistik och ledning