Johan Karltun

Docent arbetsorganisation

Universitetslektor
Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Forskning

Arbete och hur det utförs är Johan Karltuns huvudsakliga forskningsintresse. Ny teknologi och nya sätt att organisera kan vara verktygen som gör det möjligt för människor att prestera mer och bättre. Resultatet kan dock bli allt annat än det förväntade om inte samspelet mellan byggstenarna människa, teknik och organisation som utgör grunden för varje verksamhet är tillräckligt väl förstått och utformat. För att utveckla uthålliga och effektiva arbeten är kunskapen om detta samspel mellan människan och hennes omgivning avgörande och det är också grunden för ergonomin. Johan Karltun fokuserar speciellt förändringsprocesser för att förbättra arbetsvillkor samt mänskliga och organisatoriska aspekter av produktionsplanering och koordinering av arbete.

Biografi

Johan Karltun tog civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola 1979. Efter 12 år i industrin och 8 år på Trätek, Institutet för Träteknisk Forskning, är han sedan 1999 tekniklektor och forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Han lade fram sin doktorsavhandling "On Stage - Acting for development of businesses and ergonomics in woodworking SMEs" vid avdelningen för Industriell Ergonomi på Linköpings Universitet 2007. Johan Karltun undervisar i ergonomi, förändringsledning och produktionsledning.

Antologibidrag

Wäfler, T. Von der Weth, R. Karltun, J. Starker, U. Gärtner, K. Gasser, R. Bruch, J. (2011). Human Control Capabilities. : Springer More information
Berglund, M. Guinery, J. Karltun, J. (2011). The Unsung Contribution of Production Planners and Schedulers at Production and Sales Interfaces. Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg More information
Karltun, J. Eklund, J. (1997). Woodworking. Geneva; Oslo: International Occupational Safety and Health Information Centre, International Labour Office; Scandinavian Science Publisher as More information
Berglund, M. Karltun, J. Lamberg, M. Åhlgren, M. (1993). Ergonomi - Produktivitet - Kvalitet. LiTH-IKP-R. Linköping: Linköpings Universitet More information

Artikel

Nyström, M. Karltun, J. Keller, C. Andersson Gäre, B. (2018). Collaborative and partnership research for improvement of health and social services. : BioMed Central More information
Karltun, A. Karltun, J. Berglund, M. Eklund, J. (2017). HTO – A complementary ergonomics approach. : Elsevier More information
Karltun, J. Vogel, K. Bergstrand, M. Eklund, J. (2016). Maintaining knife sharpness in industrial meat cutting. More information
Hägg, G. Vogel, K. Karltun, J. McGorry, R. (2015). How do different temperatures affect knife force?. : Bentham Open More information
Vogel, K. Karltun, J. Yeow, P. Eklund, J. (2015). Increased work pace is unprofitable: A beef-cutting case study. : Elsevier More information
Vogel, K. Karltun, J. Eklund, J. Engkvist, I. (2013). Improving meat cutters' work. : Elsevier More information
Eklund, J. Karltun, J. (2012). Ten years of experience from interactive ergonomics projects. More information
Karltun, J. Berglund, M. (2010). Contextual conditions influencing the scheduler's work at a sawmill. London: Taylor & Francis More information
Berglund, M. Karltun, J. (2007). Human, technological and organisational aspects influencing the production scheduling process. More information
Karltun, J. (2006). Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete. More information
Karltun, J. (2004). Change processes and ergonomic improvements in small and medium enterprises. More information
Karltun, J. Axelsson, J. Eklund, J. (1998). Working conditions and effects of ISO 9000 in six furniture making companies. More information

Avhandling

Karltun, J. (2007). On Stage. Linköping studies in science and technology. Dissertations. Linköping: Department of Management and Engineering, Linköping University More information

Konferensbidrag

Karltun, A. Karltun, J. Rydell, M. (2017). New legislation on organizational and social work environment. More information
Eklund, J. Karltun, J. Vogel, K. (2014). Interactive research and HTO as an industry development model. More information
Karltun, A. Karltun, J. (2014). Interactive Oral Assessment Supporting Active Learning. More information
Karltun, A. Karltun, J. Berglund, M. Eklund, J. (2014). HTO - a complementary ergonomics perspective. Copenhagen: More information
Vogel, K. Karltun, J. Åström, P. (2014). Stay sharp. More information
Karltun, J. McIlroy, C. Eriksson, L. (2014). Joint Context-Sharing Introductory Course for Four Different Master Programs. : CDIO More information
Karltun, J. (2013). Renewal of a local concept for engineering education including CDIO. More information
Hägg, G. Vogel, K. Karltun, J. McGorry, R. (2012). Knife force differences when cutting meat at different temperatures. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Karltun, J. Aili, K. Vogel, K. (2011). Deboners’ stress in alternatively organized work. Grahamstown, South Africa: Rhodes University More information
Vogel, K. Karltun, J. Eklund, J. (2010). Ergonomic changes and their consequences in a Swedish meat cutting plant. More information
Karltun, J. (2010). Technical and organizational system solutions for deboning and their ergonomics implications. More information
Bruch, J. Karltun, J. (2009). Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting. München: Herbert Utz Verlag GMbH More information
Karltun, J. (2008). Role differences between experts and participants in change efforts. More information
Bruch, J. Karltun, J. Dencker, K. (2008). Assembly Work Settings Enabling Proactivity - Information Requirements. More information
Bruch , J. Karltun , J. Johansson , C. Stahre, J. (2008). Towards a Methodology for the Assessment of Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting. More information
Bruch, J. Johansson, C. Karltun, J. Winroth, M. (2007). Considering design demands of a proactive assembly system. More information
Berglund, M. Karltun, J. (2006). Schedulers’ work content – a quantified analysis. More information
Berglund, M. Karltun, J. (2005). Human, technological and organizational aspects influencing the production scheduling process. More information
Karltun, J. Berglund, M. (2002). Schedulers’ work activities and decision making influencing working conditions of other employees. More information
Berglund, M. Karltun, J. (2002). Investigating Scheduling Work Practice with Activity Analysis. More information
Karltun, J. Berglund, M. (2001). Production Scheduling in Practice – A Study of Managing Goal Conflicts. More information
Berglund, M. Karltun, J. (2001). Schedulers’ reality – expectations and dependencies. More information
Karltun, J. Eklund, J. (2000). Experts versus participants. More information
Berglund, M. Karltun, J. (2000). Assessment of production planning and scheduling work using ergonomic work analysis. More information
Karltun, J. Lind, M. Eklund, J. Goldkuhl, G. Seigerroth, U. (1999). Production planning and information flow in a business process context – experiences from change projects in SMEs. More information
Karltun, J. (1999). Improving planning and information activities through process and change analysis. More information
Karltun, J. Seigerroth, U. Goldkuhl, G. Eklund, J. Lind, M. (1999). Process Redesign and Organisational Change. Linköping: Centre for Studies of Humans, Technology and Organization (CMTO), Univ. More information
Eklund, J. Ellström, P. Karltun, J. (1998). Standardisation – A Means for Creating Developing Work. More information
Karltun, J. (1998). ISO 9000 as change concept in SMEs – advantages and drawbacks. Hong Kong: Industrial Engineering & Engineering Management, Hong Kong University of Science and Technology More information
Karltun, J. (1997). Change processes and their influence on the working environment. More information
Karltun, J. Svensson, N. (1997). Method support for initiating change for better performance in SME's - experiences from woodworking industry. More information
Karltun, J. Eklund, J. (1994). Use of Key Variables for Improving the Ergonomic Situation in a Company. More information

Licentiatavhandling

Karltun, J. (1996). Förändringsprocessers egenskaper och utvärdering. LiU-Tec-Lic. : Linköpings Universitet, Linköping More information

Rapport

Vogel, K. Karltun, J. Eklund, J. (2014). Skarp: Ett utbildningsmaterial i att hålla en kniv vass. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Eklund, J. Karltun, J. Vogel, K. (2014). Hälsa, produktivitet och kvalitet vid arbete med kniv – en interventionsstudie, dnr 120158. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Karltun, J. Keller, C. (2012). Vinnvård metastudie. JTH research report. Vinnvård: More information
Eklund, J. Engkvist, I. Karltun, J. Vogel, K. (2012). Styckarnas arbetssituation. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Karltun, J. (2008). En beskrivning av styckningsarbete och dess förutsättningar i Sverige 2008. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekníska högskolan, Högskolan i Jönköping More information
Trygg, M. Karltun, J. Bjelkvik, P. (1999). Grundläggande metoder för planering. Rapport / Trätek. Stockholm: Trätek More information
Karltun, J. Trygg, M. (1999). Att utveckla företagets produktionsplanering. Rapport / Trätek. Stockholm: Trätek More information
Karltun, J. Eklund, J. Axelsson, J. Rudolfsson, L. (1997). Förändringsprocessen vid införande av ISO 9000 i träföretag. Rapport / Trätek. Linköping: Univ., Avd. för industriell arbetsvetenskap More information
Isaksson, M. Karltun, J. (1997). Internkontroll av arbetsmiljön. SP-Info. Stockholm: Trätek More information
Karltun, J. Axelsson, J. Eklund, J. Ombäck, E. (1996). Införande av ISO 9000 i sex möbeltillverkande företag. Rapport / Trätek. Stockholm: Trätek More information
Karltun, J. Eklund, J. Trygg, M. (1996). Hur blir man stark?. Jönköping: Trätek More information
Karltun, J. Eklund, J. (1995). Nyckeltal för människans roll i produktionen. Rapport / Trätek. Jönköping: Trätek More information
Axelsson, J. Karltun, J. (1995). RULA. LiTH-IKP-R. More information
Karltun, J. (1993). Ergonomi - Produktivitet - Kvalitet. LiTH-IKP-R. : Linköpings Universitet, Linköping More information
Karltun, J. (1992). Utvärdering och erfarenheter av tematräffar för träindustrin i Tibro. LiTH-IKP-R. : Linköpings Universitet, Linköping More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information