Glenn Johansson

Professor produktutveckling

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Professor


Forskarutbildningsämnesansvarig, produktionssystem

Forskning

Glenn Johanssons forskningsintresse omfattar effektiva innovationsprocesser med särskilt fokus på de komplexa beroenden som finns mellan produktutvecklings- och produktionsprocesserna. Han är även intresserad av hänsynstagande till hållbarhets- och miljöaspekter under innovationsprocessen. Forskningen genomförs i nära samverkan med industrin och adresserar både tekniska och organisatoriska aspekter relaterade till innovationsprocessen såväl på en strategisk som en operativ nivå inom ett företag.

Biografi

Glenn Johansson är född i Uddevalla 1967. Han blev civilingenjör i Maskinteknik 1994 vid Chalmers tekniska högskola och teknologie doktor i Monteringsteknik 2001 vid Linköpings tekniska högskola. Sedan 2004 är han universitetslektor vid Tekniska högskolan i Jönköping. Glenn Johansson har även erfarenhet från verksamhet utanför universitetsvärlden. Han har tidigare arbetat som konstruktör vid Uddevalla Mekaniska Verkstad samt varit projektledare/forskare vid IVF Industriforskning och utveckling AB (numera SWEREA IVF).

Antologibidrag

Svengren-Holm, L., Anderson, H., Huge-Brodin, M., Johansson, G., Nilsson, F. (2008). Synkronisering mellan delprocesser i innovationsprocessen. In: Annika Olsson (Ed.), Innovationsförmåga Stockholm: Product innovation engineering program (PIEp) More information

Artikel

Wlazlak, P., Eriksson, Y., Johansson, G., Ahlin, P. (2019). Visual representations for communication in geographically distributed new product development projects Journal of engineering design (Print), 30(8-9), 385-403. More information
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P., Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process Procedia Manufacturing, 25, 479-486. More information
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2017). Conceptual sustainable production principles in practice: Do they reflect what companies do? Journal of Cleaner Production, 141, 693-701. More information
Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Managing uncertainty, complexity and dispersion in product development projects International Journal of Product Development, 20(1), 25-48. More information
Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2014). Interface challenges and managerial issues in the industrial innovation process Journal of Manufacturing Technology Management, 25(2), 218-239. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). R&D in Sweden and manufacturing in China: a study of communication challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 25(2), 258-278. More information
Johansson, G., Säfsten, K. (2013). Towards management of challenges in the innovation process: a case study on the application of the interface assessment tool Product: Management & Development, 11(1), 15-23. More information
Lakemond, N., Magnusson, T., Johansson, G., Säfsten, K. (2013). Assessing interface challenges in product development projects Research technology management, 56(1), 40-48. More information
Lakemond, N., Säfsten, K., Johansson, G., Magnusson, T. (2012). From Product Development to Production: On the Complexity of Geographical and Organizational Dispersion , 2(3), 125-137. More information
Short, T., Lee-Mortimer, A., Luttropp, C., Johansson, G. (2012). Manufacturing, sustainability, ecodesign and risk: lessons learned from a study of Swedish and English companies Journal of Cleaner Production, 37, 342-352. More information
Johansson, G., Winroth, M. (2010). Introducing environmental concerns in manufacturing strategies: Implications for the decision criteria Management Research Review, 33(9), 877-899. More information
Magnusson, T., Johansson, G. (2008). Managing internal technology transfer in complex product development European Journal of Innovation Management, 11(3), 349-365. More information
Johansson, G. (2008). Product innovation for sustainability: on product properties for efficient disassembly International Journal of Sustainable Engineering, 1(1), 32-41. More information
Johansson, G., Huge Brodin, M. (2008). An analysis of product properties affecting performance of end-of-life systems for electrical and electronics equipment Management of environmental quality, 19(6), 705-717. More information
Johansson, G., Greif, A., Fleischer, G. (2007). Managing the design/environment interface: Studies of integration mechanisms International Journal of Production Research, 45(18-19), 4041-4055. More information
Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K. (2007). Interfaces between technology development, product development and production: critical factors and a conceptual model International Journal of Technology Intelligence and Planning (IJTIP), 3(4), 317-330. More information
Johansson, G. (2006). Incorporating environmental concern in product development: A study of project characteristics Management of environmental quality, 17(4), 421-436. More information
Johansson, G., Magnusson, T. (2006). Organising for environmental considerations in complex product development projects: Implications from introducing a “green” sub-project Journal of Cleaner Production, 14(15-16), 1368-1376. More information
Bergendahl, C., Lichtenvort, K., Johansson, G., Zackrisson, M., Nyyssönen, J. (2005). Environmental and Economic Implications of a Shift to Halogen-Free Printed Wiring Boards Circuit world, 31(3), 26-31. More information
Johansson, G., Magnusson, T. (2001). Planned or experience-based processes for ecodesign innovation: Exploring product development driven by environmental performance targets International Journal of Environmental Technology and Management, 1(1-2), 164-178. More information
Johansson, G., Magnusson, T. (1998). Eco-innovations - a novel phenomenon? Journal of Sustainable Product Design, 7-15. More information

Artikel, forskningsöversikt

Johansson, G., Sundin, E. (2014). Lean and green product development: two sides of the same coin?. More information
Johansson, G. (2002). Success factors for integration of ecodesign in product development: A review of state of the art. More information

Bok

Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2010). Effektiv Produktframtagning: analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning. Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Ölvander, J. Wever, R. Johansson, G. Warell, A. Elgh, F. Rönnbäck, A. , ... Hansen C. (2018). Preface. Linköping: Design Research Society, 13th Biennial Norddesign Conference, NordDesign 2018, 14 August 2018 through 17 August 2018. More information
Kvarnemo, A., Johansson, G., Rösiö, C. (2017). Project portfolio management in technology transformation situations. 26th International Association for Management of Technology Conference - IAMOT 2017, Vienna, Austria, 14 – 18 May 2017. More information
Alayón, C., Sannö, A., Säfsten, K., Johansson, G. (2016). Sustainable production in surface treatment SMEs: an explorative study of challenges and enablers from the CEOs perspective. 1rst Global Cleaner Production and Sustainable Consumption- GCPSC Conference, Sitges, Barcelona, 1-4 November, 2015. More information
Hilletofth, P., Wlazlak, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Challenges with industralization in a supply chain network: A supplier perspective. MakeLearn and TIIM Joint International Conference. More information
Johansson, G., Säfsten, K., Adolfsson, A. (2015). Implementation of R&D management models in global organisations. 20th International Conference on Engineering Design (ICED), JUL 27-31, 2015, Milan, ITALY. More information
Alayón, C., Sannö, A., Säfsten, K., Johansson, G. (2015). Sustainable production adoption by surface treatment SMEs: Challenges and enablers. .. More information
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development: Critical issues from a supplier perspective. 22nd EurOMA International Annual Conference, Neuchâtel, Switzerland, 26 June–1 July, 2015. More information
Yurtkulu Akgun, E., Hilletofth, P., Johansson, G. (2015). Supply chain related decisions in product development projects: Insights from the industry. 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchatel, June 26th-July 1st, 2015. More information
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2014). Implementation of sustainable production principles within Swedish manufacturers. Göteborg: Chalmers university, The 6th International Swedish Production Symposium 2014, Gothenburg, September 16-18, 2014.. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Management of international manufacturing relocation projects of new and existing products. 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, 20 - 25 June 2014. More information
Yurtkulu, E., Hilletofth, P., Johansson, G. (2014). Foundation of the integration of supply chain decisions in new product development. 21th International Annual EurOMA Conference, University of Palermo, Palermo, Italy, June 20-25, 2014. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Bridging Geographically Distant R&D and Manufacturing. R&D Management Conference, Stuttgart, Germany, 3–6 June 2014.. More information
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2013). Sustainability in manufacturing: A literature review. 20th EurOMA International Annual Conference (European Operations Management Association), Dublin, June 7-12th, 2013.. More information
Wlazlak, P., Johansson, G., Cederfeldt, M. (2012). A study of the R&D-Manufacturing interface in distributed settings: Experiences from a Chinese manufacturing site.. 5th Swedish Production Symposium (SPS12). More information
Johansson, G., Elmquist, L. (2012). Teaching international students: The value of having experience from teaching in a foreign country. 8th International CDIO Conference. More information
Servati, M., Johansson, G. (2012). Identifying challenges for developing integrated product service solutions: A case study within the waste to energy sector. The Swedish Production Symposium (SPS12). More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2012). Communication challenges in a product development project faced with culture and language differences: The Sweden/China case. The R&D Management Conference 2012. More information
Elmquist, L., Johansson, G. (2011). An approach to foster integrative skills during the engineering studies. 7th International CDIO Conference. More information
Winroth, M., Johansson, G. (2011). A lean perspective on servitization of manufacturing. POMS 22nd Annual Conference. More information
Johansson, G., Cederfeldt, M. (2011). The role of decentralized purchasing to ensure supplier involvement in geographically dispersed new product projects. The 4th Swedish Production Symposium 2011, 3rd – 5th of May 2011. Lund University, Sweden. More information
Bruch, J., Johansson, G. (2011). Dual Perspective on information exchange between design and manufacturing. The 18th International Conference on Engineering Design ICED11. More information
Johansson, G., Winroth, M. (2009). Lean vs. Green Manufacturing : Similarities and differences. 16th International Annual EurOMA Conference. More information
Johansson, G., Säfsten, K. (2009). Assessment of challenges in the innovation process: Experiences from application of the interface management method. The International 3rd Swedish Production Symposium, SPS'09, Göteborg, Sweden, 2-3 December 2009. More information
Winroth, M., Johansson, G. (2009). A Manufacturing Strategy Perspective on Lean and Green Manufacturing. The International 3rd Swedish Production Symposium, SPS'09, Göteborg, Sweden, 2-3 December 2009. More information
Winroth, M., Johansson, G. (2008). Implications from introducing sustainability in manufacturing strategies. 19th Annual POM Conference. More information
Lundin, R., Johansson, G. (2008). Components in the Product Development-Production Interface. The 17th International Conference on Management of Technology, IAMOT 2008, Dubai. UAE. More information
Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2008). Managing Interfaces in the Industrial Innovation Process. Swedish Production Symposium, 2008. More information
Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K. (2007). A model for managing interfaces between technology development, product development and production. R&D Management Conference, Bremen, Germany. More information
Lakemond, N., Säfsten, K., Johansson, G., Magnusson, T. (2006). From Product Development to Production: On the Complexity of Geographical and Organizational Dispersion. R&D Management Conference, Lake Windermere, Cumbria, UK. More information
Magnusson, T., Johansson, G., Säfsten, K. (2006). Bridging the boundaries between technology development, product development and production. 13th International Product Development Management Conference, Milan, Italy. More information
Lundin, R., Johansson, G., Säfsten, K. (2006). Assessing performance of the Design-Manufacturing (DM) interface: a review of the literature. the Second European Conference on Management of Technology, Birmingham, 10th to 12th September 2006. More information
Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K., Lakemond, N. (2006). Case studies on the application of interface dimensions in industrial innovation processes. 2nd European Conference on Management of Technology, 10th to 12th September 2006, Birmingham, United Kingdom. More information
Säfsten, K., Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T. (2006). The Content and Role of Preparatory Production Activities in the Product Development to Production Interface. Ljubljana: University of Ljubljana, the 39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems. More information
Groth, M., Säfsten, K., Johansson, G. (2006). Research in Sweden on product and production development: A survey. Technology and global integration, the Second European Conference on Management of Technology, Birmingham, 10th to 12th September 2006. More information
Bergendahl, C., Lichtenvort, K., Johansson, G., Zackrisson, M., Nyyssönen, J. (2004). Environmental and economic implications of a shift to halogen-free printed wiring boards. Electronics goes green 2004+ : driving forces for future electronics : Joint International Congress and Exhibition, September 6-8, 2004 Berlin, Germany. More information
Lichtenvort, K., Alonso, J., Johansson, G., Barruetabena, L. (2003). Applying the grEEEn Method: Initial Results from an Ecodesign Case Study. Piscataway, NJ: IEEE conference proceedings, 3rd International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing ; December 8 - 11, 2003, Tokyo, Japan. More information
Johansson, G., Bröte, S., Johansson, C. (1997). Modelling the Disassembly Process - An Approach to a Model of the Generic Disassembly Process. 14th International Conference on Production Research, Osaka 4-8/8 1997. More information
Johansson, G., Bröte, S., Johansson, C. (1997). Entwicklung von Demontagesystemen. Kolloquium zur Kreislaufwirtschaft und Demontage : am 30. und 31. Januar 1997 in Berlin. More information

Rapport

Säfsten, K., Johansson, G. (2005). Forskningsverksamhet inom produktframtagning i Sverige: En ögonblicksbild år 2004. Stockholm: Verket för innovationssystem (VINNOVA) More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information