Annika Jägerbrand

Tillförordnad Universitetslektor

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
+46 36-10 1696
Signatur/Kortnamn
JAGANN
Schema
Ändra din information

Annika K. Jägerbrand är tillförordnad universitetslektor i belysningsvetenskap vid avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på Tekniska Högskola i Jönköping AB. Annika bedriver forskning inom flera aspektområden av utomhusbelysning såsom energieffektivisering, hållbarhet, trafiksäkerhet och miljöeffekter. Hennes fokus är LED-belysning och dess planering, implementering och konsekvenser, exempelvis av belysning där människor transporterar sig.  

Annika doktorerade i växtekologi 2005 vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet som forskare, projektledare och forskningsledare med forskningsfrågor inom miljö- och energiområdet kopplat till infrastruktur och transporter. Inom belysning har hon bedrivit forskning av energieffektiviseringen av belysningsinstallationer och jämfört med belysningsnivåer som står angivna i regelverk för trafiksäkerhetsklasser. Andra projekt har handlat om betydelse av ljus (dagsljus och vägbelysning) för förarbeteende och trafiksäkerhet, men även kommunala planerings- och beslutsprocesser av utomhusbelysning. Under 2015 tog Annika fram ett unikt hållbarhetsramverk för utomhusbelysning med fokus på LED. Annika arbetar multidisciplinärt och ofta med tvärvetenskapliga frågeställningar som även inkluderar ekologi och ekonomi, eller sociala aspekter. Annika har även erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar för stora infrastrukturprojekt.

Antologibidrag

Jägerbrand, A., Björk, R., Callaghan, T., Seppelt, R. (2011). Effects of climate change on tundra bryophytes. In: Nancy Slack, Zoltan Tuba, and Lloyd Stark (Ed.), Bryophyte ecology and climate change (pp. 211 -236). More information

Artikel

Gren, I., Brutemark, A., Jägerbrand, A., Svedén, J. (2020). Costs of air pollutants from shipping: a meta-regression analysis Transport reviews. More information
Jägerbrand, A. (2020). Synergies and Trade-offs between sustainable development and energy performance of exterior lighting Energies, 13(9). More information
Gren, I., Jägerbrand, A. (2019). Calculating the costs of animal-vehicle accidents involving ungulate in Sweden Transportation Research Part D: Transport and Environment, 70, 112-122. More information
Komatsu, K. Avolio, M. Lemoine, N. Isbell, F. Grman, E. Houseman, G. , ... Zhang Y. (2019). Global change effects on plant communities are magnified by time and the number of global change factors imposed Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(36), 17867-17873. More information
Jägerbrand, A., Sjöbergh, J. (2019). Speed responses of trucks to light and weather conditions , 6(1). More information
Idoia Biurrun, I. Burrascano, S. Dembicz, I. Guarino, R. Kapfer, J. Pielech, R. , ... Dengler J. (2019). GrassPlot v. 2.00 – first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands Palaearctic Grasslands, 26-47. More information
Baruah, G., Molau, U., Jägerbrand, A., Alatalo, J. (2018). Impacts of seven years of experimental warming and nutrient addition on neighbourhood species interactions and community structure in two contrasting alpine plant communities Ecological Complexity: An International Journal on Biocomplexity in the Environment and Theoretical Ecology, 33(Supplement C), 31-40. More information
Jägerbrand, A., Johansson, M., Laike, T. (2018). Speed Responses to Speed Humps as Affected by Time of Day and Light Conditions on a Residential Road with Light-Emitting Diode (LED) Road Lighting Basel . More information
Jägerbrand, A., Antonson, H., Ahlström, C. (2018). Speed reduction effects over distance of animal-vehicle collision countermeasures – a driving simulator study European Transport Research Review, 10(2). More information
Jägerbrand, A., Gren, I. (2018). Consequences of increases in wild boar-vehicle accidents 2003–2016 in Sweden on personal injuries and costs , 4(4). More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Chen, S., Molau, U. (2017). Responses of lichen communities to 18 years of natural and experimental warming Annals of Botany, 120(1), 159-170. More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Juhanson, J., Michelsen, A., Ľuptáčik, P. (2017). Impacts of twenty years of experimental warming on soil carbon, nitrogen, moisture and soil mites across alpine/subarctic tundra communities Scientific Reports, 7. More information
Jägerbrand, A., Kudo, G. (2016). Short-term responses in maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) to ex situ temperature treatment of populations of bryophytes originating from different sites in Hokkaido, Northern Japan PLANTS, 5(2), 455-465. More information
Jägerbrand, A. (2016). LED (Light-Emitting Diode) road lighting in practice: An evaluation of compliance with regulations and improvements for further energy savings Energies, 9(5). More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Molau, U. (2016). Impacts of different climate change regimes and extreme climatic events on an alpine meadow community Scientific Reports, 6. More information
Jägerbrand, A., Sjöbergh, J. (2016). Effects of weather conditions, light conditions, and road lighting on vehicle speed Springer Series in Chemical Physics, 5(1). More information
Jägerbrand, A., Antonson, H. (2016). Driving behaviour responses to a moose encounter, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message determined in a factorial simulator study Accident Analysis and Prevention, 86, 229-238. More information
Ali, A., Molau, U., Bai, Y., Jägerbrand, A., Alatalo, J. (2016). Diversity-productivity dependent resistance of an alpine plant community to different climate change scenarios Ecological research, 31(6), 935-945. More information
Alatalo, J., Little, C., Jägerbrand, A., Molau, U. (2015). Vascular plant abundance and diversity in an alpine heath under observed and simulated global change Scientific Reports, 5. More information
Gren, I., Häggmark-Svensson, T., Andersson, H., Jansson, G., Jägerbrand, A. (2015). Using traffic data to estimate wildlife populations Journal of Bioeconomics, 18(1), 17-31. More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Molau, U. (2015). Testing reliability of short-term responses to predict longer-term responses of bryophytes and lichens to environmental change Ecological Indicators, 58(Supplement C), 77-85. More information
Robertson, K., Jägerbrand, A., Eriksson, J. (2015). Regional Transport Indicators Used in Sweden for Measurement, Reporting and Verification of CO2 Emissions Challenges, 6(1), 55-70. More information
Jägerbrand, A. (2015). New Framework of Sustainable Indicators for Outdoor LED (Light Emitting Diodes) Lighting and SSL (Solid State Lighting) Sustainability, 7(1), 1028-1063. More information
Jägerbrand, A. (2015). LED och ekologiska effekter , 1, 1-3. More information
Jägerbrand, A., Alatalo, J. (2015). Effects of human trampling on abundance and diversity of vascular plants, bryophytes and lichens in alpine heath vegetation, Northern Sweden Springer Series in Chemical Physics, 4. More information
Jägerbrand, A., Alatalo, J. (2015). Effects of human trampling on abundance and diversity of vascular plants, bryophytes and lichens in alpine heath vegetation, Northern Sweden Springer Series in Chemical Physics, 4(1). More information
Jägerbrand, A. (2015). Dead or alive? Testing the use of C:N ratios and chlorophyll fluorescence in vertical shoot profiles to determine depth of vitality and point of senescence in populations of bryophytes Lindbergia, 38, 4-13. More information
Little, C., Jägerbrand, A., Molau, U., Alatalo, J. (2015). Community and species-specific responses to simulated global change in two subarctic-alpine plant communities Ecosphere, 6(11). More information
During, H., Verduyn, B., Jägerbrand, A. (2015). Biomechanical properties of the terrestrial mosses Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. and Pogonatum japonicum Sull. & Lesq. along altitudinal gradients in northern Japan Arctoa: A Journal of Briology, 24, 375-381. More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Čuchta, P. (2015). Collembola at three alpine subarctic sites resistant to twenty years of experimental warming Scientific Reports, 5. More information
Jägerbrand, A., Alatalo, J., Kudo, G. (2014). Variation in responses to temperature treatments ex situ of the moss Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.originating from eight altitude sites in Hokkaido, Japan Journal of Bryology, 36(3), 209-216. More information
Jägerbrand, A. (2014). Ny vägbelysning: hur väljer man & hur miljövänlig är den? , 1, 16-17. More information
Jägerbrand, A., Alatalo, J. (2014). Native roadside vegetation that enances soil erosion control in boreal Scandinavia , 1, 31-41. More information
Antonson, H., Jägerbrand, A., Ahlström, C. (2014). Experiencing moose and landscape while driving: a simulator and questionnaire study Journal of Environmental Psychology, 41, 91-100. More information
Alatalo, J., Little, C., Jägerbrand, A., Molau, U. (2014). Dominance hierarchies, diversity and species richness of vascular plants in an alpine meadow: contrasting short and medium term responses to simulated global change PeerJ, 2. More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Molau, U. (2014). Climate change and climatic events: community-, functional- and species-level responses of bryophytes and lichens to constant, stepwise, and pulse experimental warming in an alpine tundra Alpine Botany, 124(2), 81-91. More information
Korpelainen, H., Jägerbrand, A., von Cräutlein, M. (2012). Genetic structure of mosses Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. and Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. along altitude gradients in Hokkaido, Japan Journal of Bryology, 34(4), 309-312. More information
Jägerbrand, A., Kudo, G., Alatalo, J., Molau, U. (2012). Effects of neighboring vascular plants on the abundance of bryophytes in different vegetation types Polar Science, 6(2), 200-208. More information
Jägerbrand, A., Kudo, G., Alatalo, J., Molau, U. (2012). Effects of neighboring vascular plants on the abundance of bryophytes in different vegetation types Polar Science, 6(2), 200-208. More information
Jägerbrand, A., Robertson, K. (2010). Ny kunskap för att underlätta införandet av energieffektivare väg- och gatubelysning , 2(3), 1. More information
Jägerbrand, A., Alatalo, J., Chrimes, D., Molau, U. (2009). Plant community responses to 5 years of simulated climate change in meadow and heath ecosystems at a subarctic-alpine site Oecologia, 161(3), 601-610. More information
Cornelissen, J. Van Bodegom, P. Aerts, R. Callaghan, T. Van Logtestijn, R. Alatalo, J. , ... Zielke M. (2007). Global negative vegetation feedback to climate warming responses of leaf litter decomposition rates in cold biomes Ecology Letters, 10(7), 619-627. More information
Jägerbrand, A. (2007). Effects of an in situ temperature increase on the short-term growth of arctic-alpine bryophytes Lindbergia, 32(3), 82-87. More information
Jägerbrand, A. (2007). A new method for assessing dispersal and colonization of bryophytes Journal of Bryology, 29(2), 133-134. More information
Jägerbrand, A., Lindblad, K., Björk, R., Alatalo, J., Molau, U. (2006). Bryophyte and lichen diversity under simulated environmental change compared with observed variation in unmanipulated alpine tundra Biodiversity and Conservation, 15(14), 4453-4475. More information
Jägerbrand, A., Jonsdottir, I., Økland, R. (2005). Phenotypic variation at different spatial scales in relation to environment in two circumpolar bryophyte species Lindbergia, 30(3), 125-142. More information
Jägerbrand, A., During, H. (2005). Effects of simulated shade on growth, number of branches and biomass in Hylocomium splendens and Racomitrium lanuginosum Lindbergia, 30(3), 117-124. More information
Jägerbrand, A. (2004). Patterns of species richness and vegetative performance in heath ecosystems at Thingvellir, Southwest Iceland Icelandic Agricultural Sciences, 16-17, 29-38. More information
Jägerbrand, A., Molau, U., Alatalo, J. (2003). Responses of bryophytes to simulated environmental change at Latnjajaure, northern Sweden Journal of Bryology, 25(3), 163-168. More information

Artikel, forskningsöversikt

Jägerbrand, A., Brutemark, A., Barthel Svedén, J., Gren, I. (2019). A review on the environmental impacts of shipping on aquatic and nearshore ecosystems. More information

Konferensbidrag

Jägerbrand, A. (2019). Effects of LED lighting on animals and in the natural environment and recommendations to minimize the impact. 8th Professional Lighting Design Convention, Rotterdam, the Netherlands, 23-26 October 2019. More information
Jägerbrand, A. (2019). Evaluation between energy efficiency, ecological impactand the compliance of regulations of road lighting. Vienna: The International Commission on Illumination, 29th Session of the CIE, Washington D.C., USA, June 14 – 22, 2019. More information
Jägerbrand, A., Robertson, K. (2013). Renewal of street and road lighting in Swedish municipalities. CIE conference 15-16 April, 2013, Paris, France. More information
Pracki, P., Jägerbrand, A. (2013). Application of road lighting energy efficiency evaluation system in practice. CIE conference 15-16 April, 2013, Paris, France. More information
Jonsdottir, I., Crittenden, P., Jägerbrand, A. (1997). Measuring growth rates in bryophytes and lichens. 8th Annual ITEX Workshop. Royal Holloway Institute for Environmental Research, 19-22 April, 1997. More information

Rapport

Janhäll, S., Jägerbrand, A. (2019). Vägnära vegetation i staden – påverkan på trafiksäkerhet och luftkvalitet. More information
Jägerbrand, A. (2018). LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper. Linköping: Calluna AB More information
Jägerbrand, A., Gren, I., Seiler, A., Johansson, Ö. (2018). Uppdatering och nya effektsamband i effektmodellen för viltolyckor. Linköping: Calluna AB More information
Folkeson, L., Jägerbrand, A., Genell, A. (2017). State of preparedness for climate change adaptation in operations and maintenance of transport infrastructure in eight Swedish municipalities. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Andreas, S., Jägerbrand, A. (2017). Mörkertal i viltolycksstatistiken: resultat från enkätundersökning och analyser av olycksdata. More information
Gren, I., Jägerbrand, A. (2017). Costs of traffic accidents with ungulates in Sweden. More information
Robertson, K., Jägerbrand, A., Tschan, G. (2015). Evaluation of transport interventions in developing countries. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A. (2014). Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Dickinson, J., Mellin, A., Viklund, M., Dahlberg, S. (2014). Rebound effects of energy efficiency measures in the transport sector in Sweden. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Gustafsson, S., Sörensen, G., Eriksson, O., Genell, A., Jägerbrand, A. (2014). Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter: Kartläggning och praktisk utvärdering. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A. (2014). Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003–2012): variation i tid, geografi och kostnader. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Hellman, F. (2014). Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer: en kunskapsöversikt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Häggmark Svensson, T., Gren, I., Andersson, H., Jansson, G., Jägerbrand, A. (2014). Costs of traffic accidents with wild boar populations in Sweden. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics More information
Janhäll, S., Genell, A., Jägerbrand, A. (2013). Trafikinformation och miljöeffekter: beräkningar av omledningseffekter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Robertson, K., Andersson, H., Folkeson, L. (2013). Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Antonson, H. (2013). Kan viltolyckor förebyggas av körsätt?: En körsimulatorstudie utförd av VTI. Slutrapport till Viltvårdsfonden, projekt nr 802-0224-09. More information
Robertson, K. Antonson, H. Arvidsson, B. Evanth, K. Genell, A. Hvitlock, N. , ... Wennberg H. (2013). Hållbara turistresor inom Sverige: hinder och möjligheter för resor med tåg och buss. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Blomqvist, G. (2012). Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Arvidsson, A., Blomqvist, G., Erlingsson, S., Hellman, F., Jägerbrand, A., Öberg, G. (2012). Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A. (2012). Anpassning av vägmiljö och vegetation som åtgärd mot viltolyckor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Hemström, K., Bramryd, T., Wik, O., Johansson, M., Jägerbrand, A. (2012). Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner. Malmö: Avfall Sverige More information
Jägerbrand, A. (2011). Träds inverkan på belysningseffekt på gång- och cykelvägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Jägerbrand, A., Carlson, A. (2011). Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning: jämförelser mellan dimning och olika typer av ljuskällor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Gustafsson, S., Jägerbrand, A., Grumert, E. (2011). Hastighetsdämpande åtgärder: en litteraturstudie med fokus på nya trafikmiljöåtgärder och ITS-orienterade lösningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information

Övrigt

Alatalo, J., Jägerbrand, A., Molau, U. . Seven years of experimental warming and nutrient addition causes decline of bryophytes and lichens in alpine meadow and heath communities. More information
Jägerbrand, A. . Level of knowledge of sustainable development (SD) in the master’s program Sustainable Building Information Management (BIM). More information
Alatalo, J., Jägerbrand, A., Chen, S., Sun, S., Molau, U. . Bryophyte cover and richness decline after 18 years of experimental warming in Alpine Sweden. More information