Tim Heikkinen

Doktorand

Produktutveckling kan definieras som en affärsprocess där en marknadsmöjlighet omvandlas till en produkt, som är tillgänglig för försäljning. Genom hela denna process arbetar flera discipliner som skapar, modifierar, och återanvänder produktinformation, så som krav, konceptuella beskrivningar, funktionella attribut, geometriska parametrar, begränsningar, etc. Samarbete mellan dessa discipliner är väsentligt eftersom de ofta arbetar med samma produktinformation men med olika mål, vilket ofta resulterar i motstridigheter. Produktutveckling är därför ofta en iterativ process och drivs av en ökad efterfrågan för kundanpassning och integrering av nya komplexa teknologier.

Tim Heikkinens forskning fokuserar på att utveckla datorbaserade metoder och verktyg för att stödja samarbetet mellan olika discipliner inom produktutvecklingsprocessen. Genom att utöka den traditionella produktinformationen, så som 3D CAD modeller, med multidisciplinär information så kan den utgöra en kärna inom en automatiserad process. 

Artikel

Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified Computer-Aided Design and Applications, 17(5), 936-947. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2020). Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions International Journal of Agile Systems and Management, 13(1), 28-47. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 509-519. More information

Konferensbidrag

Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2019). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified. CAD'19, Singapore, June 24-26, 2019.. More information
Stolt, R., Elgh, F., Heikkinen, T. (2019). Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Extended design assets enabling automated tool development as a part of a product platform approach. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Stolt, R., Heikkinen, T., Elgh, F. (2018). Integrating Additive Manufacturing in the Design of Aerospace Components. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use. CAD'17, Okayama, August 10-12, 2017.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Extended CAD-models – State of Practice within Three Companies. IEEM2017, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December, 2017, Singapore. More information
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Assessment of Simulation Ready CAD Models in a Set Based Concurrent Engineering Context. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information

Licentiatavhandling

Heikkinen, T. (2018). Multidisciplinary design automation: Working with product model extensions (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. . Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions. More information
Popovic, D., Elgh, F., Heikkinen, T. . Configuration of flexible volumetric elements using product platforms: Information modeling method and a case study. More information