Annette Nygårdh

Tillförordnad Avdelningschef

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kandidatexamen i omvårdnad


Inom projektet “Bridging the gap", som syftar till att knyta forskning närmre praktiken, ska Annette Nygårdh genom interaktiv forskning vetenskapligt utvärdera och vidareutveckla det utvecklings och förbättringsarbete som drivits av Landstingets utvecklingsavdelning Qulturum de senaste tio åren. Ofta planeras omvårdnaden utifrån ett professionellt perspektiv utan kunskap om patientens behov och förväntningar. Annette Nygårdhs fokus i forskningen handlar om förbättringsarbete utifrån ett patient- och närståendeperspektiv.

Antologibidrag

Hedberg, B., Nygårdh, A. (2018). Patientdelaktighet och medverkan hos vuxna med fysisk ohälsa. In: Ann Catrine Eldh (Ed.), Delaktighet och patientmedverkan (pp. 107 -138). Lund: Studentlitteratur AB More information
Nygårdh, A. (2009). Interaktiv forskning. In: Mattias Elg, Boel Andersson Gäre (Ed.), Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the Gaps doktorandkurs Interaktiv forskning 2008 (pp. 19 -28). Linköpings: Linköpings universitet More information

Artikel

Abelsson, A., Odestrand, P., Nygårdh, A. (2020). To strengthen self-confidence as a step in improving prehospital youth laymen basic life support BMC Emergency Medicine, 20(1). More information
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2019). To enhance the quality of CPR performed by youth layman International Journal of Emergency Medicine, 12(1). More information
Wang, L., Mårtensson, J., Zhao, Y., Nygårdh, A. (2018). Experiences of a health coaching self-management program in patients with COPD: a qualitative content analysis. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 13, 1527-1536. More information
Nygårdh, A., Neher, M., Broström, A., Nilsen, P., Johansson, P. (2017). Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia? , 16(7), 565-566. More information
Neher, M., Johansson, P., Nilsen, P., Broström, A., Nygårdh, A. (2017). Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S52-S53. More information
Nygårdh, A., Sherwood, G., Sandberg, T., Rehn, J., Knutsson, S. (2017). The visibility of QSEN competencies in clinical assessment tools in Swedish nurse education Nurse Education Today, 59, 110-117. More information
Malm, D., Rolander, B., Ebefors, E., Conlon, L., Nygårdh, A. (2016). Reducing the prevalence of catheter-related infections by quality improvement: Six-year follow-up study Open Journal of Nursing, 6(2), 79-87. More information
Nygårdh, A., Ahlström, G., Wann-Hansson, C. (2016). Handling a challenging context: experiences of facilitating evidence-based elderly care Journal of Nursing Management, 24(2), 201-210. More information
Wang, L., Nygårdh, A., Zhao, Y., Mårtensson, J. (2016). Self-management among patients with chronic obstructive pulmonary disease in China and its association with sociodemographic and clinical variables Applied Nursing Research, 32, 61-66. More information
Aidemark, J., Askenäs, L., Nygårdh, A., Strömberg, A. (2015). User involvement in the co-design of self-care support systems for heart failure patients Procedia Computer Science, 64, 118-124. More information
Nygårdh, A. Mårtensson, J. Allemann, H. Strömberg, A. Aidemark, J. Fruberg, C. , ... Askenäs L. (2015). An experience-based co-design to accomplish person-centered self-care support for elderly persons with heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 51-52. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2014). The complexity in the implementation process of empowerment-based chronic kidney care: a case study BMC Nursing, 13(22), 1-10. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). Empowerment Intervention in Outpatient Care of Persons with Chronic Kidney Disease Pre-Dialysis Nephrology Nursing Journal : Journal of The American Nephrology Nurses Association, 39(4), 285-294. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). The experience of empowerment in the patient-staff encounter: the patient's perspective Journal of Clinical Nursing, 21(5/6), 897-904. More information
Nygårdh, A., Wikby, K., Malm, D., Ahlstrom, G. (2011). Empowerment in outpatient care for patients with chronic kidney disease - from the family member's perspective BMC Nursing, 10(21), 2-8. More information

Artikel, forskningsöversikt

Neher, M., Nygårdh, A., Nilsen, P., Broström, A., Johansson, P. (2019). Implementing internet-delivered cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and psychological distress: a scoping review. More information
Ulin, K., Malm, D., Nygårdh, A. (2015). What is known about the benefits of patient-centered care in patients with heart failure. More information

Doktorsavhandling

Nygårdh, A. (2013). A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care: an interactive research approach (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information

Övrigt

Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. . Facilitators and barriers in the implementation process of an improvement intervention in chronic kidney care: a case study. More information
Wang, L., Mårtensson, J., Nygårdh, A., Zhao, Y. . A health coaching self-management programme to improve physical activity, lung function and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a randomized controlled trial. More information
Wang, L., Nygårdh, A., Zhao, Y., Mårtensson, J. . Effects of a health coaching self-management programme in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease on self-management skills and psychological status: a randomized controlled trial. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka