Dan Malm

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Docent


Den forskning som Dan Malm ägnar sig åt består bl.a. av att kvalitativt undersöka anhöriga till pacemakerpatienter och deras livssituation. Ett större projekt pågår för att undersöka om KASAM kan prediktera och identifiera hjärtinfarktdrabbade patienter med låg drivkraft till förändring i rehabiliteringsarbetet. Dan ingår också i en nationell forskargrupp där han tillsammans med sina medarbetare via en multicenterstudie kommer att utveckla instrument för att undersöka "sexual life and married life in men and woman suffering first suspect myocardial infarction".
Utöver sin anställning på Hälsohögskolan tjänstgör han påLänssjukhuset Ryhov, där han övervägande arbetar på Medicinkliniken med bland annat kontinuerliga mätningar av patient och personaltillfredställelse. Försök görs också med att förändra och förbättra kopplingen mellan skolans teori och sjukhusets praktiska arbete genom att trycka allt hårdare på att arbeta evidensbaserat. Just nu startas ett nytt forskningsprojekt med Linköpings universitet rörande instrumentutveckling för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och välbefinnande hos patienter med förmaksarytimer. Några av de större projekt som Dan deltar i är bland annat "Din Vård" där Värnamo, Eksjö och Jönköpings medicinkliniker arbetar för att förändra de anställdas arbetssätt och på detta sätt få mer tid till patienten. Bland annat försöker man att förändra ronden för att få den mer etiskt anpassad till patienten.  

Antologibidrag

Malm, D. (1998). Vård och omvårdnad av patient med pacemaker. In: Kardiologisk omvårdnad: Cirkulation (pp. 92 -108). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Årestedt, K., Broström, A. (2018). Factors associated with confidence in decision making and satisfaction with risk communication among patients with atrial fibrillation European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(5), 446-455. More information
Malm, D., Fridlund, B., Ekblad, H., Karlström, P., Hag, E., Pakpour, A. (2018). Effects of brief mindfulness-based cognitive behavioural therapy on health-related quality of life and sense of coherence in atrial fibrillation patients European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(7), 589-597. More information
Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Arestedt, K., Broström, A. (2017). Factors associated with involvement in risk communication and confidence in shared decision making among patients with atrial fibrillation. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S74-S75. More information
Dalteg, T., Sandberg, J., Malm, D., Sandgren, A., Benzein, E. (2017). The heart is a representation of life: an exploration of illness beliefs in couples living with atrial fibrillation Journal of Clinical Nursing, 26(21-22), 3699-3709. More information
Malm, D., Pakpour, A., Ekblad, H., Fridlund, B. (2017). Impact of a cognitive behavioral intervention on quality of life and psychological distress in patients with atrial fibrillation: the importance of relatives European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S49-S50. More information
Dalteg, T., Sandberg, J., Malm, D., Sandgren, A., Benzein, E. (2017). The heart is a representation of life: an exploration of illness beliefs in couples living with atrial fibrillation European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S41. More information
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. , ... Pakpour A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A prospective case-control study , 16(7), 614-622. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A longitudinal application of the theory of planned behavior European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S32-S33. More information
Pakpour, A., Broström, A., Malm, D., Mårtensson, J., Saffari, M., Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85-S86. More information
Lin, C. Yaseri, M. Pakpour, A. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. , ... Webb T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life, and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? A multicenter, randomized controlled trial with 18-month follow-up Drugs & Aging, 34(2), 143-156. More information
Pakpour, A., Lin, C., Malm, D., Broström, A., Fridlund, B., Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S1-S2. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D., Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy: A theory-based longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53-S54. More information
Dalteg, T., Benzein, E., Sandgren, A., Malm, D., Årestedt, K. (2016). Associations of emotional distress and perceived health in persons with atrial fibrillation and their partners using the Actor–Partner Interdependence Model Journal of Family Nursing, 22(3), 368-391. More information
Malm, D., Rolander, B., Ebefors, E., Conlon, L., Nygårdh, A. (2016). Reducing the prevalence of catheter-related infections by quality improvement: Six-year follow-up study Open Journal of Nursing, 6(2), 79-87. More information
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). The association between job strain and atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF Study BioMed Research International, 2015, 1-7. More information
Ekblad, H., Malm, D., Fridlund, B., Conlon, L., Rönning, H. (2014). The well-being of relatives of patients with atrial fibrillation: a critical incident technique analysis Open Nursing Journal, 8, 48-55. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2014). The complexity in the implementation process of empowerment-based chronic kidney care: a case study BMC Nursing, 13(22), 1-10. More information
Dalteg, T., Benzein, E., Sandgren, A., Fridlund, B., Malm, D. (2014). Managing uncertainty in couples living with atrial fibrillation Journal of Cardiovascular Nursing, 29(3), E1-E10. More information
Malm, D., Sandgren, A. (2014). Regaining normalcy in relatives of patients with a pacemaker Open Journal of Nursing, 4(3), 139-149. More information
Ekblad, H., Rönning, H., Fridlund, B., Malm, D. (2013). Patients' well-being: experience and actions in their preventing and handling of atrial fibrillation European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 132-139. More information
Stålkrantz, A., Broström, A., Wiberg, J., Svanborg, E., Malm, D. (2012). Everyday life for the spouses of patients with untreated OSA syndrome Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 324-332. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). Empowerment Intervention in Outpatient Care of Persons with Chronic Kidney Disease Pre-Dialysis Nephrology Nursing Journal : Journal of The American Nephrology Nurses Association, 39(4), 285-294. More information
Bergman, E., Malm, D., Ljungqvist, B., Karlsson, J., Berterö, C., Karlsson, J. (2012). Meaningfulness is not the most important component for changes in sense of coherence European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(3), 331-338. More information
Svedberg, P. Johansson, I. Persson, S. Roxberg, Å. Fridlund, B. Baigi, A. , ... Nilsson U. (2012). Psychometric evaluation of 'The 25-item Sex after MI Knowledge Test' in a Swedish context Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), 203-208. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). The experience of empowerment in the patient-staff encounter: the patient's perspective Journal of Clinical Nursing, 21(5/6), 897-904. More information
Bergman, E., Årestedt, K., Fridlund, B., Karlsson, J., Malm, D. (2012). The impact of comprehensibility and sense of coherence in the recovery of patients with myocardial infarction: a long-term follow-up study European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(3), 276-283. More information
Bergman, E., Malm, D., Berterö, C., Karlsson, J. (2011). Does one's sense of coherence change after an acute myocardial infarction?: A two-year longitudinal study in Sweden Nursing and Health Sciences, 13(2), 156-163. More information
Arenhall, E., Kristofferzon, M., Fridlund, B., Malm, D., Nilsson, U. (2011). The male partners' experiences of the intimate relationships after a first myocardial infarction European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(2), 108-114. More information
Nygårdh, A., Wikby, K., Malm, D., Ahlstrom, G. (2011). Empowerment in outpatient care for patients with chronic kidney disease - from the family member's perspective BMC Nursing, 10(21), 2-8. More information
Bergman, E., Malm, D., Berterö, C., Karlsson, J. (2009). Longitudinal study of patients after myocardial infarction: sense of coherence, quality of life, and symptoms Heart & Lung, 38(2), 129-140. More information
Malm, D., Karlsson, J., Fridlund, B. (2007). Effects of a self-care program on the health related quality of life of pacemaker patients: A nursing intervention study Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 17(1), 15-26. More information
Malm, D., Hallberg, L. (2006). Patients' experiences of daily living with a pacemaker: a grounded theory study. Journal of Health Psychology, 11(5), 787-798. More information
Malm, D., Svensson, E., Karlsson, J., Fridlund, B. (2003). Health-related quality of life in pacemaker patients: a single and multidimensional self-rated health comparison study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2(4), 291-302. More information
Malm, D., Karlsson, J., Fridlund, B. (1998). Quality of life in pacemaker patients from a  nursing perspective Coronary Health Care, 2(1), 17-27. More information
Svensson, O. Karlsson, J. Binner, L. Brobe, R. Höhler, H. Kreuzer, J. , ... Schenkel W. (1994). Comparison of threshold values between steroid and nonsteroid unipolar membrane leads Pacing and Clinical Electrophysiology, 17(11 Pt 2), 2008-2011. More information
Malm, D. Svensson, O. Karlsson, J. Binner, L. Brobe, R. Höhler, H. , ... Vesterlund T. (1994). Comparison of threshold values between steroid and nonsteroid unipolar membrane leads Pacing and Clinical Electrophysiology, 17(11), 2008-2011. More information
Nilsson, U. Svedberg, P. Malm, D. Baigi, A. Fridlund, B. Brännström, M. , ... Johansson I. . Sex knowledge in male and females in a myocardial infarction population Journal of Clinical Nursing. More information

Artikel, forskningsöversikt

Algurén, B., Coenen, M., Malm, D., Fridlund, B., Mårtensson, J., Årestedt, K. (2020). A scoping review and mapping exercise comparing the content of patient-reported outcome measures (PROMs) across heart disease-specific scales. More information
Ulin, K., Malm, D., Nygårdh, A. (2015). What is known about the benefits of patient-centered care in patients with heart failure. More information
Dalteg, T., Benzein, E., Fridlund, B., Malm, D. (2011). Cardiac Disease and its Consequences on the Partner Relationship: a Systematic Review. More information

Doktorsavhandling

Malm, D. (2005). Health-related quality of life in patients with pacemakers: a descriptive and experimental study (Doctoral thesis, Göteborg: Kompendiet). More information

Konferensbidrag

Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). Job strain and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study. 31st International Congress on Occupational Health (ICOH). More information

Samlingsverk

(2012). Kardiologisk Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information

Övrigt

Malm, D. (1997). Livet med pacemaker: Nationellt informationshäfte för patienter med pacemaker. More information
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. . Facilitators and barriers in the implementation process of an improvement intervention in chronic kidney care: a case study. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka