Utbildningskoncept

Samtliga utbildningar vid JTH följer ett koncept som gör dig väl rustad
inför framtiden och din kommande karriär. Vilket program du än väljer,
så får du ett helhetsperspektiv, där entreprenörsanda,
näringslivsanknytning och internationalisering är nyckelord.

Vid sidan av fördjupade tekniska kunskaper inom ditt huvudområde är
ledarskap och kommunikation, affärsmässighet samt hållbar utveckling
andra viktiga delar av konceptet.

Vad betyder vårt utbildningskoncept?

Grunden i vårt unika utbildningskoncept är den genuina entre-prenörsanda
som kännetecknar främst små och medelstora företag. Inom dessa företag
är tillväxten som störst. I Europa är 90 % av företagen små eller
medelstora. Som medelstort företag brukar man räkna företag med upp till
250 anställda. En anställd inom dessa företag bör inte vara för snävt
specialiserad, utan kunna arbeta brett över fl era områden. Arbetssättet
i mindre företag har mycket gemensamt med hur man arbetar i större
företag som har decentraliserade platta organisationer och i
konsultbranschen.

Helhetsperspektiv Vårt koncept ger dig ett helhetsperspektiv, där du utöver dina tekniska grundkunskaper också får träning i ledarskap och kommunikation, hållbar utveckling samt affärsmässighet. Genom entreprenörsanda, näringslivsanknytning och internationalisering stärker du din attraktionskraft på arbetsmarknaden och får ytterligare perspektiv på omvärlden.

Entreprenörsanda. Vi lägger särskild vikt vid att du ska bli flexibel och initiativrik för att använda rätt teknik och kunskap. Du ska vara mångsidig, ansvara för flera kompetensområden samt agera problemlösare och dessutom vara en god ledare. Kort sagt: du ska kunna ta tag i saker och få dem gjorda. Eller varför inte testa på att starta eget företag?

Näringslivsanknytning. För att du ska få en uppfattning om hur teori och praktik hänger ihop ges du möjlighet till direktkontakt med ett företag i JTH:s Näringslivsförlagda kurs (NFK). Vi samarbetar med ca. 500 fadderföretag inom en rad olika branscher. Under arbetsmarknadsdagar kommer du att träffa på en del av företagen och med jämna mellanrum dyker gästföreläsare upp från näringslivet.

Internationalisering. Under tiden vid JTH får du möjlighet att t ex studera utomlands en period eller gå kurser i språk och interkulturell kommunikation. På plats i Jönköping finns ca. 1 500 internationella studenter från ett 70-tal olika länder. Så även på hemmaplan kan du upptäcka världen och nätverka med studenter från precis hela världen. Efter att ha studerat ett av våra program ska du vara förberedd att arbeta i en internationell miljö.

Ledarskap och kommunikation innefattar till exempel träning i muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i projektform, att leda och motivera människor samt att förstå beslutsprocesser i företag och organisationer.

Hållbar utveckling omfattar kunskap om vad som är förenligt med ett uthålligt samhälle samt miljömässiga och mänskliga aspekter i framtidens produktionskedjor och produkter. Här får du lära dig mer om vad som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Affärsmässighet ger dig grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring och affärsplanering. Ingenjörer och tekniker med dessa kunskaper är ofta mycket attraktiva på arbetsmarknaden.


Sidan uppdaterad 2015-08-18

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information