Internationell anknytnig

Internationalisering är en av de bärande idéerna i Tekniska Högskolans utbildningskoncept.

Internationalisering är en av de bärande idéerna i Tekniska Högskolans utbildningskoncept.

Den internationella anknytningen säkras genom student- och lärarutbyte med partneruniversitet och genom företagsnätverk över hela världen. Tekniska högskolan möjliggör på så sätt för studenter att både studera och att genomföra Näringslivsförlagd kurs (NFK) samt Examensarbete på företag i en internationell kontext. Detta görs inte minst genom konceptet ”JTH-internationella campus (JTH-IC)” (Lägg in Länk http://ju.se/samarbeta/samarbetspartners/jth-internationella-campus.html)

Genom utbyte och studentavgiftsutbildning välkomnar också Tekniska Högskolan studenter från hela världen. Utbytesstudenter deltar i utbildningsprogrammens ordinarie kurser där ett betydande antal kurser ges på engelska. Tekniska Högskolan erbjuder också vissa program på grundnivå samt alla program på avancerad/master nivå helt och hållet på engelska.

Sidan uppdaterad 2020-04-28