Stiftelsens uppdrag

Stiftelsens uppdrag till Tekniska Högskolan grundar sig dels på övergripande strategier för forskning och utbildning, dels på högskolans avtal med staten

Uppdraget innehåller målformuleringar av såväl kvalitativ som kvantitativ natur för utbildning och forskning. Vidare anges vilka medel som Stiftelsen ställer till förfogande för att Tekniska Högskolan ska kunna lösa sina uppgifter. Uppdraget ska återrapporteras till Stiftelsen vid årets slut. Innehållet i uppdraget får ett genomslag i den verksamhets- och kvalitetsplan som Tekniska Högskolans vd beslutar om.

Sidan uppdaterad 2020-04-28