Nyhetsarkiv

 • Hög kvalitet på Hälsohögskolans socionomutbildning

  2014-06-25
  Högskolan i Jönköpings socionomexamen samt kandidatexamen och magisterexamen i socialt arbete håller hög kvalitet enligt en granskning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
 • Stödet till föräldrar med barn med funktionsnedsättning behöver utvecklas

  2014-06-24
  Samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning har flera brister. Det visar två utvecklingsprojekt vid Högskolan i Jönköping och Göteborgs universitet som båda ingick i Folkhälso...
 • Effektivare arbetsmöten

  2014-06-18
  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus. Medarbetare och ledning måste ha möjlighet att fokusera på utförande- och utvecklingsprocesser – var för sig.
 • Akademisk avslutning för högskolestudenter

  2014-06-17
  Torsdagen den 5 juni är det dags att fira de studenter som tar examen vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Sommartider på campus

  2014-06-17
  Under sommaren gäller oregelbundna öppettider för flera av verksamheterna på campus.
 • 6 nya avhandlingar i juni

  2014-06-17
  Historiska museet, barn och röntgen, patientsäkerhet i ambulanssjukvård, trygghet för äldre, informell kunskap inom äldreomsorgen... Massor av ny kunskap i terminens sista disputationer.
 • Trygghet – på vems villkor?

  2014-06-13
  Trygghet för äldre förekommer inte nödvändigtvis på de äldres villkor. I en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar Martina Boström hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov uppfat...
 • Vill du bli vår kollega?

  2014-06-12
  Högskolan för lärande och kommunikation söker flera nya medarbetare.
 • Jönköping bra för studenter - även efter examen

  2014-06-11
  När tidningen Fokus listar de bästa platserna för nuytexaminerade akademiker finns Jönköping på en sjätteplats.
 • Fyra miljoner kronor till utbildningsprojekt

  2014-06-10
  Forsknings- och utbildningsprojektet SimChild har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova. Syftet med SimChild är att med hjälp av datorbaserade simuleringar stärka socionomstudenters förmåga att...
Om oss