Nyhetsarkiv

 • JU blir FoU-universitet till aluminiumindustrin

  2020-05-29
  Svenskt Aluminium fördjupar sitt samarbete med Jönköping University (JU), som blir aluminiumindustrins nationella FoU-universitet (Forskning och utveckling) inom materialkunskap.
  Läs mer
 • Jönköping University är värd när Europas största konferens inom högre utbildning kommer till Sverige

  2020-05-29
  I september 2021 står Sverige som värd för EAIE (the European Association for International Education), Europas största, och världens näst största internationella kongress inom högre utbildning. Runt 6 000 personer från universitet och högskolor från över 95 länder väntas delta i konferensen som äger rum i Göteborg.
  Läs mer
 • Digitalt diskussionsforum för länets företagare

  2020-05-25
  Jönköpingsregionens företagare har till följd av den rådande pandemin ställts inför en rad nya stora utmaningar under osäkra förhållanden. Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University och Handelskammaren Jönköpings län har därför lanserat ett digital diskussionsforum – Företagsforum Jönköpings län, dit företagare har bjudits in till samtal för att utbyta erfarenheter men även för att blicka framåt.
  Läs mer
 • Forskning om hur näringslivet bidrar i coronakrisen

  2020-05-18
  Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, forskar om hur näringslivet ställer om sin produktion och bidrar i coronakrisen. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  Läs mer
 • Nya sommarkurser vid Jönköping University

  2020-05-14
  Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler kommer att vilja studera. Jönköping University har blivit beviljade fler utbildningsplatser, bland annat för basår och sommarkurser. Det är nu beslutat vilka sommarkurser som kommer att ges.
  Läs mer
 • Anpassning av campusbaserad undervisning till hösten

  2020-05-13
  Jönköping Universitys vårtermin och sommarkurser kommer att genomföras på distans men ambitionen är att bedriva undervisningen på campus från och med höstterminens start 2020, med fortsatt hänsyn till rekommendationer och riktlinjer.
  Läs mer
 • Global och digital disputation

  2020-05-12
  Den första i en serie av digitala disputationer ägde rum på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University förra veckan. Det blev ett internationellt evenemang där deltagare och åhörare satt i Sverige, Rwanda, Storbritannien och Spanien.
  Läs mer