1/7 – Framtidens pedagoger. Lärarförsörjning när skolväsendet digitaliseras

Dag och tid: 1 juli 2019, kl. 11:00 - 11:45

Paneldiskussionen tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet, som regeringen antog i oktober 2017. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och egaliteten.

Detta ställer nya krav på skolan, som helhet, men också i hög grad på landets lärarutbildningar. Hur utbildar vi morgondagens lärare för att möta de krav som kommer att ställas? Hur ser skolans behov ut? Vilka behov av kontinuerlig kompetensutveckling finns inom området? Hur ser lärosätenas kapacitet ut för detta?

I paneldiskussionen kommer deltagarna att ge sina perspektiv på frågorna och lyfta erfarenheter från pågående initiativ från respektive verksamhet. Vidare kommer de förslag på nationell samling som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat lyftas och sättas i ljuset av det erfarenheter som finns bland länets aktörer.


Medverkande

  • Jesper Boesen, Forskningsmiljöledare, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Ulli Samuelsson, Forskare, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Marie Öhman, VD och akademisk ledare, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Göran Isberg, Skolchef, Jönköpings kommun

För mer information eller frågor gällande seminariet, kontakta:

Jesper Boesen. 036 – 10 15 30, jesper.boesen@ju.se

Sidan uppdaterad 2019-06-10

Om oss
Sidan uppdaterad 2019-06-10
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information