Stiftelsestyrelse

Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2019 till och med 30 april 2022.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ledamöter i styrelsen

  • Porträtt Monica Dahlbom

    Monica Dahlbom

    Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
    Visa mer

    Monica Dahlbom är kammarrättspresident för Kammarrätten i Jönköping sedan 2016

  • Porträtt på Søren E. Frandsen

    Søren E. Frandsen

    Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
    Visa mer

    Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

  • Porträtt Agneta Marell

    Agneta Marell

    Rektor vid Jönköping University
    Visa mer

    Agneta Marell är professor i företagsekonomi, och har varit rektor vid Jönköping University sedan 2017.

  • Porträtt Linda Fransson

    Linda Fransson

    VD
    Gnosjö Automatsvarvning AB
    Visa mer

    Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB sedan 2012, hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

  • Porträtt Mats Eriksson

    Mats Eriksson

    Professor i omvårdnadsvetenskap
    Örebro universitet
    Visa mer

    Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

    Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

  • Porträtt Madelene Sandström

    Madelene Sandström

    Ek lic. och forskare
    Visa mer

    Madelene Sandström innehar licentiatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

    Madelene Sandström var vd för KK-stiftelsen 2009–2018. Tidigare har hon varit vice generaldirektör för VINNOVA (2001–2003) och generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (2003–2009).

    Ledamot i ett antal olika akademier, styrelser och beredningar inom forskning och utbildning.

  • Porträtt Mikael Alexandersson

    Mikael Alexandersson

    Professor
    Göteborgs universitet
    Visa mer

    Mikael Alexandersson är professor i utbildning och professor i allmän didaktik. Han hade tidigare en anställning vid Göteborgs universitet. Alexandersson har varit universitetsrektor vid Halmstads universitet, dekan för utbildningsfakulteten och chef för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (båda vid Göteborgs universitet). Parallellt med forskning, undervisning och ledning har Alexandersson varit involverad som expert, rådgivare eller sekreterare i svenska statliga utredningar och uppdrag men också i svenska finansieringsorgan. Under det senaste decenniet har han också varit ordförande i paneler och kommittéer för utvärdering av högre utbildning i Sverige, Norge och Danmark. Sedan 2018 är Alexandersson en vald revisor i KK-stiftelsen.

  • Porträtt Anna Yman

    Anna Yman

    International Business Manager
    SWECO
    Visa mer

    Anna Yman är nuvarande International Business Manager i SWECO och hon varit verksam inom SWECO i drygt 20 år, bland annat som VD för Swecos Vatten- och miljöexperter. Tidigare har Anna Yman också varit verksam som forskarstuderande vid Stockholms universitet.

  • Porträtt Johan Olsson

    Johan Ohlson

    Inköpsdirektör
    SAAB
    Visa mer

    Johan Ohlson är Vice President, Head of Group Procurement för Saab. Han har tidigare bland annat varit VD för Saab Training Systems i Huskvarna och Director Logistics and Purchasing för samma bolag.

  • Porträtt Sophie Fröberg Liljenberg

    Sophia Fröberg Liljenberg

    Ordförande
    Jönköpings Studentkår
    Visa mer

    Sophia Fröberg Liljenberg studeranderepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University.

    Sophia är ordförande för Jönköpings Studentkår (2019–2021). Hon har studerat kandidatprogrammet Sustainable Enterprise Development på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

  • Porträtt Roger Sandberg

    Roger Sandberg

    Lärarrepresentant
    Jönköping University
    Visa mer

    Roger Sandberg är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University.

    Roger Sandberg är universitetsadjunkt i rättsvetenskap och arbetar på avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Adjungerade ledamöter

  • Porträtt Linda Fransson

    Mats Jackson

    Prorektor
    Jönköping University
    Visa mer

    Mats Jackson är prorektor vid Jönköping University. Mats är professor i Innovativ Produktion.

  • Porträtt Linda Fransson

    Mikael Palmgren

    Ordförande
    Saco-S
    Visa mer

    Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University

Sidan uppdaterad