Miljöarbete

Jönköping University arbetar på olika sätt för att minska högskolans påverkan på miljön.

Miljödiplomering

Det är Jönköpings kommun som miljödiplomerar företag. Företag anmäler
själva sitt intresse för deltagande till Agenda 21 i Jönköpings kommun
eller till företaget Miljöstrategen. För att bli miljödiplomerad krävs
det att man uppfyller ett flertal kriterier bland annat vad gäller
lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar och
transporter.

På Jönköping University är följande bolag miljödiplomerade:

Klimatrådet

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision "Plusenergilän år 2050.

Tillsammans med länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag och ideella organisationer är Jönköping University engagerad i Klimatrådet och dess gruppers arbete.

Sidan uppdaterad 2018-08-27

Om oss
Sidan uppdaterad 2015-10-27
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information