Disciplin- och avskiljandenämnd

Disciplin- och avskiljandenämnden handlägger och fattar beslut i disciplin- och avskiljandeärenden som avser student inskriven för grundutbildning vid Jönköping University.

Ordförande

  • Advokat Susanne Malmström

Sekreterare

Övriga ledamöter

Sidan uppdaterad 2020-06-30

Sidan uppdaterad 2010-08-23