FAQ för studenter

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

Hur hanterar Jönköping University coronavirusets risker?

JU bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Information om coronaviruset och de beslut och riktlinjer som JU tagit fram finns på ju.se/corona.

Vid tveksamheter eller om du har frågor kan du mejla till: servcenter@ju.se

Studenter och medarbetare i Sverige uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är dessa rekommendationer även JU förhåller sig till.

Var kan jag som student vända mig om jag har frågor?

E-post: servcenter@ju.se 

Telefon: +46 36-10 19 70

Telefontider: Måndag-onsdag samt fredag kl. 10.00-11.00 
Läs mer här: https://ju.se/student/service.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var kan jag som student vända mig om jag känner oro?

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till:113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd. Om du har varit i ett riskområde och känner symtom, ring 1177.

Via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten om covid-19. 

Om du som student känner dig ensam och behöver någon att prata med kan du vända dig till Studenthälsanöppnas i nytt fönster eller Jönköping University Chaplaincyöppnas i nytt fönster via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hålls studenter informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidanöppnas i nytt fönster. Den kan också nås via ju.se/corona.

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svar (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Folkhälsomyndigheten risknivå har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning

Allmänna råd är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • att stanna hemma när du är sjuk och så fort du känner minsta symptom på luftvägsinfektion

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad?

 • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
 • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
 • om du vill kan du kontakta JU på telefonnummer +46 36-10 19 70 för vägledning kring dina studier.

Finns det smitta på JU och är studenter och personal smittade?

Vi vet att det just nu är en situation där viruset är spritt i samhället och att personal och studenter kan drabbas. Känner du själv av symtom ska du stanna hemma. Vi gör flera åtgärder för att minska smittspridningen bland personal och studenter, samt i våra lokaler. Värna om dig själv och andra.

Kommer JU att stängas ner eller verksamhet ställas in?

Jönköping University kommer att planera för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020.

Fredag den 29 maj meddelade Regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Det innebär att studenter och lärare vid universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer undervisning på campus. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges på distans för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Läs mer och håll dig uppdaterad på ju.se/coronaöppnas i nytt fönster.

Kommer JU att ställa in större evenemang?

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har JU beslutat att ställa in eller skjuta fram flera och ytterligare kan komma att påverkas. Vi informerar personal och studenter kontinuerligt på den här sidanöppnas i nytt fönster.

Kommer några av Jönköpings Studentkårs aktiviteter ställas in?

Ja, några av Jönköpings Studentkårs aktiviter har ställts in. På den här sidan kan du läsa vilka aktiviter som påverkas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är högskolebiblioteket fortfarande öppet?

Från och med måndagen den 17 augusti är Högskolebiblioteket öppet måndag till torsdag 8-20, fredag 8-18 och lördag 11-15. Lånetiden på kursböcker är även fortsättningsvis sju dagar.

Du kan ta kontakt via telefon och Fråga biblioteket.

Läs mer på högskolebibliotekets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör jag om jag upplever diskriminering i samband med coronaviruset?

Jönköping University fortsätter att arbeta med student och personal med integritet och respekt. Vi uppmanar alla som finns inom vår organisation, både studenter och personal, att inte ha förutfattade meningar om studenter eller personal grundat på etnicitet eller utseende.

Om du som student upplever dig trakasserad eller diskriminerad kontakta Studenthälsan eller OLIKöppnas i nytt fönster

Generella frågor om studier

Jag/en anhörig tillhör en riskgrupp. Kan jag få anpassade studier?

Ja, studenter i följande grupper ska kunna genomföra sin utbildning utan att riskera smitta:

 • med någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport ”[…] identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19”
 • som är vårdnadshavare till barn under 12 som har någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport, eller
 • är gravida i v. 36 eller senare

Om det inte går att göra anpassningar kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anstånd med att påbörja utbildning.

Du som student ansvarar själv för att ta kontakt med samordnaren för att diskutera möjliga anpassningar utifrån dina förutsättningar. Du behöver ett aktuellt intyg från sjukvården där läkare intygar att du/anhörig tillhör riskgruppen.

 • Intyget skickas till Emma Pavlov.
 • Du bestämmer om det skickas via mail, brev, eller personlig överlämning via Service Center.
 • Emma kontaktas via emma.pavlov@ju.se
 • Emma ringer upp för samtal.

Vad händer med mina studier om jag måste vara hemma?

Om du inte kan ta del av undervisning och examination på grund av smittrisken, kontakta kursansvarig eller studievägledare.

Tänk också på att anmäla till Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om smittrisken hindrar dig från att studera.

För att komma åt hemkatalog och gemensamma lagringsytor hemifrån kan man installera VPN på sin JU-dator. Det går inte att få åtkomst via VPN från annan dator än JU-dator. Installationen går bra att göra från vilket nätverk som helst, man måste inte vara på plats på JU för att göra detta. Information om VPN och instruktioner finns här:

https://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/program/vpn.html

Hur påverkas mitt studiemedel om jag inte kan genomföra mina kurser?

Läs mer på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster angående studiemedel om universitet i Sverige eller partneruniversitet utomlands stänger.

Kommer jag kunna avsluta mina studier på distans även om undervisningen börjar på campus igen?

Kurser som ges på distans under vårterminen 2020 kommer kunna slutföras på distans.

Ja, alla kurser kommer att ske på distans resten av vårterminen.

Kommer jag att kunna genomföra min praktik/VFU/NFK?

Ta kontakt med praktik/VFU/NFK-ansvarig för att få information om vad som gäller för dig.

Kommer kurserna get digitalt under höstterminen 2020 också?

Jönköping University planerar för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges digitalt för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Enligt rektorsbeslut, med hänsyn till rekommendationer och riktlinjer, kommer campusundervisning i första hand ske för följande prioriterade studentgrupper:

 1. Studiegrupper med laborativa/praktiska moment
 2. Studiegrupper med examinerande moment som inte är lämpliga att genomföra digitalt
 3. Förstaterminsstudenter

Mer information kommer löpande.

Var hittar jag mer information om digitala kurser och digitala tentamen?

Du kommer att få mer information från din kurskoordinator eller programansvarig angående hur distansundervisningen kommer att påverka dig. Vänligen kontakta kursansvarig om du inte redan hört från dem.

Hur får jag hjälp med teknik-relaterade frågor, speciellt relaterat till webbaserade kurser och tentamen?

Om du behöver hjälp kan du kontakta IT Helpdesk via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datorer finns tillgängliga i tentamenssalarna för studenter som inte har teknisk möjlighet att göra sin tentamen på distans. Från och med 23 mars är det bara tentamenssalarna i hus K som kommer vara öppna.

Om du har problem med att ansluta till studieplattformarna från ditt hemland, vänligen kontakta IT Helpdesk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan disputationer och licentiatseminarier genomföras helt på distans?

Ja, både disputationer och licentiatseminarier kan genomföras helt på distans. Samtliga deltagare kan delta på distans, inklusive doktoranden själv. Detta är i linje med regeringens rekommendation om att övergå till digital undervisning, detta inkluderar också forskarutbildning.

Allmänheten ges möjlighet att följa disputationen på distans via webblänk. För de som inte har teknisk möjlighet att följa disputationen på distans kommer JU att tillhandahålla en eller flera lokaler med digital utrustning där allmänheten kan följa disputationen.

Lokalen eller lokalerna meddelas inför varje disputationstillfälle. Vänligen notera att JU följer myndigheternas rekommendationer med tanke på COVID-19.


Resor

Har JU några restriktioner gällande resor?

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.

Vad händer om en student inte följer JU:s regler om att isolera sig hemma efter vistelse i riskområde?

Disciplin och avskiljandenämndenöppnas i nytt fönster har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Utbytesstudier

Jag är på utbyte just nu. Vad ska jag tänka på?

I dagsläget finns det ingen rekommendation från JU eller regeringen att alla studenter som befinner sig utomlands ska komma tillbaka till Sverige. 

För att du ska kunna fatta det bästa beslutet för dig, är det är viktigt att du följer utvecklingen och rekommendationerna i det land och från det värduniversitet du befinner dig, samt den lokala ambassaden och Svenska UD. När du bestämt dig kommer JU att hjälpa dig så gott vi kan. Det är viktigt att du håller International Office uppdaterad på hur du väljer att göra, använd den här länken och välj kategorin ”Outgoing Exchange”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutar du dig för att komma tillbaka till Sverige, så kan situationen se olika ut beroende på om du har möjlighet att slutföra dina kurser online från ditt värduniversitet eller inte. Har du inte möjlighet att slutföra terminen på distans, är det viktigt att du tar kontakt med din studievägledare/kontaktlärare/programansvarig så snart som möjligt för att kunna lägga upp en individuell studieplan. Det är även viktigt att du tänker på att ta reda på vad som gäller angående ditt studiemedel från CSN om du väljer att komma tillbaka till Sverige.

Har du fått ett stipendium för dina utlandsstudier från JU och har frågor gällande eventuell återbetalning m.m. kan du hitta mer information här (hänvisning till FAQ (se under “Students with scholarships”) den uppdateras kontinuerligt.

Du som är svensk medborgare, glöm inte att anmäla dig till Svensklistan hos UDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För studenter som just nu befinner sig på ett utbyte i Europa finns också Erasmus Student Network (ESN) plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster “

Information från UHR

Studenter som befinner sig i ett europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas).

European Students Union (ESU) har en databaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande.

Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en listalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över nationella och lokala ESN-sektioner.

Kontaktar JU studenter som befinner sig utomlands på utbytesstudier?

Jönköping University, International Office har kontakt med studenter som befinner sig på utbyte. Vi ger även allmän information via email till alla studenter som befinner sig på utbyte just nu. Om du har frågor, vänligen vänd dig till International Office, http://educationsupport.ju.se/

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka?

Det är svårt att veta hur läget kommer att se ut i höst i de många länderna som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD:s reserekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch partneruniversitetens hemsidor. Jönköping University följer de svenska myndigheternas råd angående resande.

JU planerar för att genomföra höstens utbytestermin som tänkt. International Office får löpande uppdateringar från olika partneruniversitet och kontaktar studenter som berörs av eventuella avbrott.

Har du frågor är välkommen att kontakta International Office genom att lägga ett ärende via den här länken: http://educationsupport.ju.se/

Vad gör jag om mitt partneruniversitet ställer in min utbytestermin ht20 under sommaren?

Informera International Office på JU om beskedet från partneruniversitetet via ett ärende, http://educationsupport.ju.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Du är istället välkommen att läsa kurser vid din skola vid JU under hösten. Det är inte längre möjligt att erbjuda en plats till ett annat partneruniversitet.

Process för att bli registrerad på kurser vid JU:

Kontakta utbildningsadministrationen http://educationsupport.ju.se/ för att bli registrerad på kurser vid JU.

Om du har frågor om kurser eller behöver råd om kursval, kontakta studievägledaren för din skola via email https://ju.se/student/en/service/study-counselling.html .

Kom ihåg! Studenter som har sökt studiemedel via CSN behöver kontakta CSN för att ändra studiemedelsansökan.

Jag vill byta min utbytesplats som är i ett riskområde till en plats i ett annat land. Vad gäller?

För hösten 2020 finns det tyvärr inte längre möjlighet att byta utbytesplats. Har du frågor om detta eller vill avbryta ditt planerade utbyte kontaktar du International Office via http://educationsupport.ju.se/.

Det är studentens ansvar att följa utvecklingen av läget på myndigheters hemsidor, UD:s reserekommendationer samt partneruniversitetens information om läget.

Jag vill inte åka på utbyte ht20 längre pga covid-19, kan jag stanna kvar hemma och läsa kurser?

Fackhögskolorna bereder plats i kurser för att studenter ska kunna studera på hemmaplan i någon form i möjligaste mån. Studenten ansvarar för att informera International Office, partneruniversitetet och sin programansvarig på JU om de förändrade planerna. Studenter ska även tänka på att kontakta CSN om de avbryter/ställer in sina utbytesstudier eller poänggivade VFU/NFK utomlands.

Process för att bli registrerad på kurser vid JU:

Kontakta utbildningsadministrationen http://educationsupport.ju.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att bli registrerad på kurser.

Om du har frågor om kurser eller behöver råd, kontakta studievägledaren för din skola via email https://ju.se/student/en/service/study-counselling.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Kom ihåg! Studenter som har sökt studiemedel via CSN behöver kontakta CSN för att ändra studiemedelsansökan.

Beroende på utvecklingen av Covid -19 i samhället, kan förändringar angående VFU/NFK behöva göras, t ex senareläggning om VFU-organisationer/NFK-företag får restriktioner och inte kan ta emot VFU-studenter/NFK-studenter som planerat under rådande förhållanden.

Om något som är relaterat till Covid19 händer mig under utlandsstudierna ht20, hur kan JU hjälpa mig?

Om något händer dig under utlandsstudierna är du alltid välkommen att kontakta International Office på JU: http://educationsupport.ju.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktig information!
Alla JU studenter som är på utbyte genom JU behöver skaffa privat sjuk- och olycksfallsförsäkring samt hemförsäkring. Studenter har ingen försäkring via JU som gäller utanför Sverige. Om du t ex skulle behöva söka sjukvård eller akut ta dig hem på grund av Covid19, så måste du själv stå för eventuella extra kostnader i samband med detta.

Kan man komma tillbaka till Sverige även om gränsen stängs?

Teoretisk så har man rätten att ta sig till Sverige om man är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd. Detta kan i dagsläget dock bero på vilket land man reser ifrån. Generellt om man reser från ett land inom EU, så ska det vara ok, men från övriga länder är det bra att kolla vad som gäller för just det landet. Detta kan göras på Sweden Abroad hemsida genom att skriva vilket land du befinner dig i. Det går även bra att ringa till UD’s direktlinje om du vill prata med någon. Numret är öppet dygnet runt: +46 840 59200.

Om mitt partneruniversitet erbjuder mina kurser på distans, kan jag läsa dem från min hemstad?

Studenter som varit på utbytesstudier VT20 har kunnat slutföra terminens kurser på distans från sitt partneruniversitet.

För utbytesstudier HT20 gäller inte samma riktlinjer. Ska du på utbyte HT20 och vill göra ditt utbyte på distans behöver du först ta kontakt med din koordinator på International Office via http://educationsupport.ju.se/.

Vad händer med mina kurser om jag avbryter mina utlandsstudier?

Kan du inte slutföra dina utlandsstudier på distans via partneruniversitet ska du ta kontakt med din koordinator på International Office samt din studievägledare.

Vad gör jag om jag vill avbryta mina utlandsstudier och resa hem?

Då är det viktigt att du tar kontakt med JU:s International Office för att informera de att du ska komma hem. Det är även viktigt att du informera partneruniversitet. Om du inte ska/kan slutföra dina kurser online via partneruniversitet och behöver läsa andra kurser på JU, är det även viktigt att du ta kontakt med din studievägledare så snart som möjligt.

Rekommenderar JU att jag avbryter mina utbytesstudier?

För närvarande finns ingen generell rekommendation att utbytesstudenter ska avbryta sina studier och återvända hem. International Office är i kontakt med alla utåkande studenter för att undersöka enskilda fall. Studenter uppmanas att följa rekommendationer från sitt partneruniversitet gällande eventuella distansstudier. Det är upp till varje student att besluta om men JU står bakom studenten i det beslut den än fattar och kommer stödja så gott det går. Vi råder alla till att följa UD:s rekommendationer. Det är också bra att kontakta din lokala ambassad eller konsulat. Följ UD:s rekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

*Riskområden är i dagsläget Kina, Iran, Sydkorea, Italien och delstaten Tyrolen i Österrike.

Studenter med stipendium

ERASMUS + EUROPEAN MOBILITY (INOM EUROPA)

Jag har ett Erasmus + European scholarship och vill avbryta mina studier/praktik och åka hem, eller, jag vill fortsätta mina studier på distans, hur går jag tillväga?

Om du är en programstudent som just nu är på utbytesstudier, informera ditt värduniversitet och fyll i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informera också JU International office via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att utöver att fylla i formuläret måste du lämna in ett bekräftelseformulär om du väljer att studera på distans eller fortsätta din praktik. Här fyller du i bekräftelseformuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbytesstudenter från partneruniversitet ombeds kontakta sitt hemuniversitet, eftersom de är din stipendiegivare.

För andra frågor relaterat till utbyte, läs delen om Utbytesstudier längre upp i FAQ:n.

Kan kostnaderna som uppstår på grund av att jag avbryter mina studier täckas av mitt stipendium? Behöver jag betala tillbaka en del av stipendiet?

Om kostnader uppstår på grund av att du avbryter dina utbytesstudier måste du först se över om din personliga försäkring kan täcka dessa kostnader. Om inte, spara alla originalfakturor och kvitton.

För programstudenter på JU kommer vi att följa upp ditt ärende baserat på informationen som du fyllt i i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förfrågan kommer att skickas till Erasmus + och du kommer informeras om beslutet kring eventuell återbetalning så snart som möjligt.

Jag har Erasmus dokument, vart skickar jag dem?

Dokument som behöver skrivas under av JU International Office kan skickas via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Använd kategorin “Incoming Exchange” om du studerar vid JU som utbytesstudent och “Outgoing Exchange” om du är en JU programstudent som studerar utomlands.

ERASMUS + ICM MOBILITY (UTANFÖR EUROPA)

Jag har ett Erasmus + ICM (utanför Europa) och vill avbryta mina studier/praktik och åka hem, eller fortsätta mina studier/praktik på distans, hur går jag tillväga?

Om du är en programstudent som just nu är på utbytesstudier, informera ditt värduniversitet och fyll i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informera också JU International office via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att utöver att fylla i formuläret måste du lämna in ett bekräftelseformulär om du väljer att studera på distans eller fortsätta din praktik. Här fyller du i bekräftelseformuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan kostnaderna som uppstår på grund av att jag avbryter mina utbytesstudier täckas av mitt stipendium? Behöver jag betala tillbaka en del av stipendiet?

Om kostnader uppstår på grund av att du avbryter dina utbytesstudier måste du först se över om din personliga försäkring kan täcka dessa kostnader. Om inte, spara alla originalfakturor och kvitton. Vi kommer att följa upp ditt ärende baserat på informationen som du fyllt i i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förfrågan kommer att skickas till Erasmus + och du kommer informeras om beslutet kring eventuell återbetalning så snart som möjligt.

LINNAEUS-PALME

Jag har ett Linneaus-Palme stipedium och vill avbryta mina studier och åka hem, eller fortsätta mina studier på distans, hur går jag tillväga?

Informera internationella kontoret på ditt hem och värduniversitet och fyll i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informera också JU International office via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterTänk på att utöver att fylla i formuläret måste du lämna in ett bekräftelseformulär om du väljer att studera på distans eller fortsätta din praktik. Här fyller du i bekräftelseformuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan kostnaderna som uppstår på grund av att jag avbryter mina utbytesstudier täckas av mitt stipendium? Behöver jag betala tillbaka en del av stipendiet?

Om kostnader uppstår på grund av att du avbryter dina utbytesstudier måste du först se över om din personliga försäkring kan täcka dessa kostnader. Om inte, spara alla originalfakturor och kvitton. Vi kommer att följa upp ditt ärende baserat på informationen som du fyllt i i det här formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förfrågan kommer att skickas till Linnaeus-Palme och du kommer informeras om beslutet kring eventuell återbetalning av ditt stipendium så snart som möjligt.

EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Jag har ett Excellence-stipedium och vill avbryta mina studier och åka hem, hur går jag tillväga?

Informera det internationella kontoret på ditt hem och värduniversitet. Informera också JU International Office via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag betala tillbaka en del av mitt Excellence-stipendium om jag bestämmer mig för att avbryta mina studier och åka hem?

Nej, du behöver inte betala tillbaka ditt excellence-stipendium.

MINOR FIELD STUDIES - MFS

Måste jag återvända hem när UD’s avrådan gäller?

Studenter behöver inte undantagslöst ta sig hem så fort som möjligt. Detta betyder att du som är i fält inte behöver avbryta din MFS-fältstudie och återvända till Sverige (i nuläget) om du inte vill. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver. Dock vill vi understryka att alla som vill komma hem får absolut göra det.

Måste jag återbetala stipendiet om jag kommer hem tidigare än planerat?

Text

Måste jag återbetala stipendiet om jag kommer hem tidigare än planerat?

Studenter som avbryter sin MFS med anledning av COVID-19 kommer inte bli återbetalningsskyldiga. Detta kommer att dokumenteras så var så vänlig och behåll alla kvitton i samband med ditt avbrott och ditt boardingkort.

Vad händer om jag vill komma hem men jag har inte hunnit med datainsamling som jag behöver för att skriva klart min uppsats?

Kontakta din handledare för att få en vägledning i frågor hur uppsats/examensarbeten kan slutföras.

Jag har tänkt att göra min MFS senare under VT20/HT20. Vad gäller?

Utifrån UD:s avrådan skjuts alla MFS-fältstudier upp på obestämd tid. Nya besked kan komma efter den 14 april då UD ska återkomma med en ny bedömning. Studenter uppmanas att ta kontakt med sin handledare vid JU för att diskutera hur detta kan påverka deras uppsats/examensarbeten.

Måste jag återbetala stipendiet om jag har inte rest iväg?

Om din resa behövdes ställa in pga. UD’s avrådan behöver du inte betala tillbaka ditt stipendium.

Vad täcker min försäkring?

Din försäkring gäller trots UD’s avrådan. Skulle man bli sjuk så täcker naturligtvis försäkringen detta och då rekommenderar vi att man alltid kontaktar Gouda Alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vidare hjälp. Goudas evakueringsskydd gäller när UD går ut med en evakueringsuppmaning, dvs rekommenderar svenska medborgare att lämna resmålet och ta sig hem. Då denna rekommendation inte skett utan avrådan avser att inte resa utomlands från Sverige så hänvisar vi till researrangör/flygbolag för ombokning av hembiljett.

Kommer jag att kunna söka till MFS under våren?

Ja, ansökan är öppen fram till den 1 maj och du är välkommen att ansöka. Kolla mer information på Ping Pong under aktivitet ”Minor Field Studies” (inget lösenord behövs). Vår förhoppning är att allt är som vanligt under HT20 & VT21 och du kan genomföra din MFS. Om UD’s avrådan gäller även i maj då kommer vi göra en preliminär bedömning och beviljandet av stipendiet kommer att ske först när UD’s avrådan tas bort.

Studenter som vill påbörja program hösten 2020

Kommer höstterminen 2020 påbörjas i tid?

Just nu finns inga beslut att senarelägga terminsstarten för höstterminen 2020. Håll dig uppdaterad här.

Försäkring för internationella studenter på JU

Försäkring för internationella studenter på JU

Både för Studenter In (för inkommande utbytesstudenter) och FAS (fee paying students) täcker försäkringen kostnaden för akutmedicin i Sverige. Försäkringen täcker inte kostnaden för avbokade biljetter, boende eller kostnader på grund av karantän.

För internationella programstudenter

Rekommenderar JU att vi ska åka hem? Nu när alla kurser och tentamen sker på distans, måste jag vara i Sverige för att delta?

I enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UD, och det ansvar Jönköping University har för sina studenter och personal, avråder nu JU sin personal och studenter att inte göra några internationella resor, även privata. JU kommer att stötta dig utefter bästa förmåga oavsett vilket val du gör. För närvarande, ges alla kurser och tentamen online tills vidare och vi vet inte hur länge det kommer att vara så, håll dig därför uppdaterad här.

Om jag väljer att återvända till mitt hemland och följer distanskurser och tentamen, hur kommer det att påverka min status hos Migrationsverket?

Just nu har Migrationsverket inte tagit några beslut att ändra regelverket kring uppehållstillstånd, men de ser just nu över detta. Om det ändras på grund av rådande situation, kommer vi att uppdatera den här frågan.

Kommer det tas hänsyn till tidsskillnad och tidszoner, om jag skulle välja att åka till mitt hemland?

Det här undersöks just nu. Håll dig uppdaterad på den här sidan.

Kan studenter som åker hem tidigare få sitt examensbevis och betyg till sitt hemland?

Examensbevis kan som vanligt beställas via vår hemsidaöppnas i nytt fönster

You should have received an email from the Swedish Institute with updates. If you have further questions, please send an email to the right contact depending on your scholarship (see below). If you decide to interrupt your studies please send an email to the SI contact person and to JU International Office via this link.

Please specify that you are a SI scholarship holder.

Seble Abera (Programme Manager for SISGP and SISSA) seble.abera@si.se

Caroline Ljunggren (Programme Administrator for SISGP and SISSA) caroline.ljunggren@si.se

Johanna Jeppsson (Programme Manager for the Visby Programme, Western Balkans and Turkey) Johanna.jeppsson@si.se

Emma von Schewen (Programme Administrator for the Visby Programme, Western Balkans and Turkey) emma.vonschewen@si.se

*Riskområden är i dagsläget Kina, Iran, Sydkorea, Italien och delstaten Tyrolen i Österrike.

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Platser för nationell information om Covid-19

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till det nationella informationsnumret 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid frågor kring corona och be om råd.

Om du har varit i ett riskområde och känner symtom, ring 1177.

FAQ om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Information om coronaviruset hos Region Jönköpings län

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Världshälsorganisationen (WHO)

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Försäkringar för Internationella Studenter vid Jönköping University

På den här sidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om försäkringar för internationella studenter vid Jönköping University.

Om du blir sjukskriven

På den här sidanöppnas i nytt fönster finns information om hur du ska göra om du som student blir sjukskriven.

Om du mår psykiskt dåligt

Kontakta studenthälsan via e-post till studenthalsan@ju.se eller sjukvården på telefonnumer: 010 241 00 00 eller telefonnummer: 1177.

Om oss