Nämnder & råd

Det finns ett antal nämnder och råd som spelar en viktig roll för Jönköping International Business Schools verksamhet. De viktigaste finns listade nedan:

JIBS Research Faculty Board (JIBS RFB)

Syftet med JIBS Research Faculty Board (RFB) är att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på forskning och forskarutbildning och att skapa handlingsplaner för dessa verksamheter. JIBS RFB:s huvudsakliga mål är att säkerställa och upprätthålla en hög akademisk standard på JIBS i jämförelse med andra lärosäten i Sverige och utomlands.

JIBS Research Arena

JIBS Research Arena är ett diskussionsforum för all disputerad personal vid JIBS med fokus på strategiska forskningsfrågor och doktorandutbildningen. 

CUME (Council of Undergraduate and Master Education)

The Council of Undergraduate and Master Education (CUME) arbetar med att upprätthålla och utveckla kvaliteten på JIBS utbildningar på kandidat- och masternivå, samt programutveckling, processer och studentinteraktioner. Rådet är det beslutsfattande organet för operativa frågor och agerar stöd till vd i strategiska frågor.

The Programme Director Team (PDT)

PDT är ett informellt forum för JIBS Programme Directors (PD). Syftet med PDT är att möjliggöra en effektiv och kontinuerlig dialog mellan Programme Directors inom ärenden som är gemensamma för alla JIBS program. Forumet fungerar som en plattform för att utveckla en gemensam förståelse av PD-uppgiften, utbyta erfarenheter och identifiera frågor av gemensamt intresse som rör kvaliteten på JIBS utbildningsprogram.

Utbildningschef och utbildningskoordinator på JIBS sammankallar till möten.

Program

Kontaktperson

Civilekonom

Johan Larsson

International Economics

Tina Wallin

International Management

Edward Gillmore

Marketing Management

Edward Gillmore

Sustainable Enterprise Development

Edward Gillmore

Engineering Management

Jonas Dahlqvist

International Financial Analysis

Jonas Dahlqvist

International Marketing

Mart Ots

International Logistics and Supply Chain Management

Ryan Rumblelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Management

Ryan Rumblelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategic Entrepreneurship

Ryan Rumblelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Economic Analysis

Tina Wallin

Digital Business

Mart Ots

Programgrupper

Programgrupperna är interna arbetsgrupper som arbetar med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete relaterat till JIBS programutbildningar.

Rekryteringskommitté

Denna kommitté är ansvarig för att förbereda och utvärdera rekryteringsprocesser när nya lärare anställs, samt för att ge förslag till vd. Rekryteringskommittén är ansvarig för rekryteringsprocessen och samlas inför varje läraranställning där sakkunnigprövning krävs.

CED (Kommitté för jämställdhet och mot kränkande särbehandling)

CED är ansvarig för arbets- och studiemiljön på JIBS. Kommittén ska ansvara för att JIBS inte särbehandlar någon med hänseende till arbete, studier eller karriärmöjligheter relaterat till svensk lagstiftning. CED ska också erbjuda och genomföra utbildning och andra aktiviteter för att hjälpa till att motverka diskriminering och orättvisor.

AMK – arbetsmiljökommittén

AMK skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på JIBS samt följa arbetets genomförande. Kommittén skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I uppdraget ingår också att uppmärksamma ledningen på problem och missförhållanden som kräver åtgärd.

Sidan uppdaterad 2020-08-11