Korta fakta

Fakta

Studenter: 2642 varav ca 50 % internationella
Anställda: 101 varav 53 % med internationell bakgrund
Professorer: 14
Docenter: 9
Aktiva doktorander: 65

Forskningscenter: 3
Partnerföretag: 250
Partneruniversitet: ca 140

Omsättning: 185 miljoner

Profil

Entreprenörskap, ägandeskap & förnyelse i en genuint internationell miljö.
Utbildning och forskning inom: Företagsekonomi, nationalekonomi, informatik och statistik.

Utbildning

4 st kandidatprogram , samtliga helt på engelska
1 st civilekonomprogram på svenska
8 st masterprogram, samtliga helt på engelska
4 st doktorandprogram, samtliga helt på engelska
1 yrkeshögskoleprogram på svenska

Studenter

-Upp till 68% av alla programstudenter tillbringar minst en termin utomlands.
-En av tio studenter startar eget företag under sina studier.
-153 nya betalande utländska (icke-EU) programstudenter 2018, plus 177 nya programstudenter från EU-länder och 368 inresande utbytesstudenter, samt 329 utresande.

Forskning

Forskningsområden: Nationalekonomi, företagsekonomi, informatik och statistik.

JIBS rankas på andra plats globalt och på första plats i Europa inom entreprenörskapsforskning, och på tredje plats globalt och första plats i Europa inom familjeföretagsforskning.

JIBS rankas på första plats i Sverige och på fjärde plats i Norden inom det bredare forskningsområdet Business Studies and Economics.

Sidan uppdaterad 2020-07-01