Administration

Den administrativa personalen är anställd av Högskoleservice.

Högskoleservice är det gemensamma servicebolaget inom Jönköping University.

HS organisation är uppdelad i fem avdelningar; Administrativt verksamhetsstöd, Bibliotek och lärandestöd, IT- och campusservice, Marknad samt Utbildningsstöd och internationella relationer. Högskoleservice leds av VD Hanna Ståhl.


Sidan uppdaterad 2020-07-01