Organisation

Jönköping International Business School är en av fyra fackhögskolor inom Jönköping University.

JIBS är en separat juridisk enhet och fungerar som ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av stiftelsen Högskolan i Jönköping.

JIBS vd är också fackhögskolans akademiska ledare, och medlem i Jönköping Universitys ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av rektor, rektors stab samt vd för varje bolag. 

JIBS vd är ansvarig för fackhögskolans strategi och implementeringen av den, samt för fackhögskolans relationer till det lokala samhället och näringslivet.


Jönköping University

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.


Sidan uppdaterad 2016-02-03

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information