Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juni

Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk

3 juni - 4 juni

09:30 - 14:30

Högskolan för lärande och kommunikation

<p>V&auml;lkommen till n&auml;tverkstr&auml;ff f&ouml;r l&auml;rarutbildare i svenska som andraspr&aring;k.</p><p><a href="https://edit.ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/natverkstraff-for-lararutbildare-i-svenska-som-andrasprak.html">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r.</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
3 juni - 4 juni
09:30 - 14:30

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk

Välkommen till nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation Per Ohlsson

5 juni

10:00 - 13:00

Hb116

<p>Den 5 juni 2019 f&ouml;rsvarar&nbsp;Per Ohlsson sin avhandling med titeln &quot;Spelf&ouml;rst&aring;else och kommunikationsf&ouml;rm&aring;ga. En fenomenografisk studie &ouml;ver hur elittr&auml;nare i fotboll s&ouml;ker bekr&auml;ftelse p&aring; om spelare har f&ouml;rst&aring;tt andemeningen i en instruktion&quot;</p>
5 juni
10:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Disputation Per Ohlsson

Den 5 juni 2019 försvarar Per Ohlsson sin avhandling med titeln "Spelförståelse och kommunikationsförmåga. En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion"


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

LICENTIATSEMINARIUM - Johan Jansson

5 juni

10:00 - 12:00

E1405 Gjuterisalen JTH

<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;<em>Process-Induced Local Material Variations in Finite Element Simulations of Cast and Fibre Reinforced Injection Moulded Components</em><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Johan Jansson<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och Tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Docent Torsten Sj&ouml;gren, RISE Swecast<br /><strong>Examinator:</strong>&nbsp;Docent Martin Fagerstr&ouml;m, Chalmers<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Docent Kent Salomonsson, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
5 juni
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Johan Jansson

Titel: Process-Induced Local Material Variations in Finite Element Simulations of Cast and Fibre Reinforced Injection Moulded Components
Respondent: Johan Jansson
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Opponent: Docent Torsten Sjögren, RISE Swecast
Examinator: Docent Martin Fagerström, Chalmers
Huvudhandledare: Docent Kent Salomonsson, JTH, Jönköping University

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation Louise Rundqvist

5 juni

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Louise Rundqvist&nbsp;f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling i &auml;mnet H&auml;lsa och v&aring;rdvetenskap&nbsp;i Forum Humanum.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p>
5 juni
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation Louise Rundqvist

Louise Rundqvist försvarar sin doktorsavhandling i ämnet Hälsa och vårdvetenskap i Forum Humanum.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan

Avslutningshögtid för Hälsohögskolan

7 juni

09:15 - 12:30

Pingstkyrkan, Jönköping

<p><strong>Program</strong></p><p>Avslutningsh&ouml;gtid f&ouml;r sjuksk&ouml;terskor, socionomer, biomedicinska analytiker, tandhygienister, ortopedingenj&ouml;rer, r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskor, ortopedtekniker, arbetsterapeuter och specialistsjuksk&ouml;terskor samt magister/master.</p><p><strong>Fredagen den 7 juni</strong></p><p><strong>Plats</strong>: Pingstkyrkan i J&ouml;nk&ouml;ping, V&auml;stra Torget</p><p><strong>Tid</strong>: Ceremonin startar kl 09:15 och p&aring;g&aring;r till ca. 12.30</p><p><strong>Samling</strong>: kl 08:00</p><p><strong>Genrep</strong>: kl 08:00-08:30</p><p>OBS! Anh&ouml;riga ska inta sina platser kl 08.45-09:00</p><p>L&auml;s mer om avslutningen <a href="https://ju.se/student/studier/avslutningshogtid/halsohogskolan.html">h&auml;r</a>.</p>
7 juni
09:15 - 12:30

Plats

Pingstkyrkan, Jönköping


Direktlänk

Avslutningshögtid för Hälsohögskolan

Program

Avslutningshögtid för sjuksköterskor, socionomer, biomedicinska analytiker, tandhygienister, ortopedingenjörer, röntgensjuksköterskor, ortopedtekniker, arbetsterapeuter och specialistsjuksköterskor samt magister/master.

Fredagen den 7 juni

Plats: Pingstkyrkan i Jönköping, Västra Torget

Tid: Ceremonin startar kl 09:15 och pågår till ca. 12.30

Samling: kl 08:00

Genrep: kl 08:00-08:30

OBS! Anhöriga ska inta sina platser kl 08.45-09:00

Läs mer om avslutningen här.


Arrangör: Hälsohögskolan

Avslutningshögtid för Högskolan för lärande och kommunikation

7 juni

10:00 - 18:00

JU-aulan

<p>Avslutningsh&ouml;gtid med studenternas inbjudna g&auml;ster. H&ouml;gtiden inneh&aring;ller tal, musik och utdelning av minnesg&aring;va.</p><p>Insl&auml;ppet till JU-aulan startar en halvtimme f&ouml;re sj&auml;lva avslutningsh&ouml;gtiden.</p><p>De olika programmen/inriktningarna b&ouml;rjar sina&nbsp;avslutningsh&ouml;gtider enligt f&ouml;ljande:</p><p><strong>10:00 - 11.00</strong> &Auml;mnesl&auml;rare, Grundl&auml;rare inriktning fritidshem samt alla Masterprogram</p><p><strong>12:00 - 13:00</strong> Grundl&auml;rare F-3, 4-6</p><p><strong>14:00 - 15:00 </strong>Medie- och kommunikationsvetenskap</p><p><strong>16:00 - 17:00</strong> Human Resources samt&nbsp;Internationellt arbete - Globala studier</p><p>V&auml;lkommen!</p>
7 juni
10:00 - 18:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Avslutningshögtid för Högskolan för lärande och kommunikation

Avslutningshögtid med studenternas inbjudna gäster. Högtiden innehåller tal, musik och utdelning av minnesgåva.

Insläppet till JU-aulan startar en halvtimme före själva avslutningshögtiden.

De olika programmen/inriktningarna börjar sina avslutningshögtider enligt följande:

10:00 - 11.00 Ämneslärare, Grundlärare inriktning fritidshem samt alla Masterprogram

12:00 - 13:00 Grundlärare F-3, 4-6

14:00 - 15:00 Medie- och kommunikationsvetenskap

16:00 - 17:00 Human Resources samt Internationellt arbete - Globala studier

Välkommen!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Licentiatseminarium Isabelle Johansson

11 juni

13:00 - 15:00

Forum Humanum

<p>Isabelle Johansson f&ouml;rsvarar sin licentiatuppsats i &auml;mnet H&auml;lsa och v&aring;rdvetenskap i Forum Humanum.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p>
11 juni
13:00 - 15:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Licentiatseminarium Isabelle Johansson

Isabelle Johansson försvarar sin licentiatuppsats i ämnet Hälsa och vårdvetenskap i Forum Humanum.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan

Frukost, inspirerande företag och härliga människor - bästa starten på dagen!

12 juni

07:15 - 09:00

Sajens Mat & Möten

<p>Onsdagen den 12 juni&nbsp;&auml;r det dags f&ouml;r inspirationsfrukost p&aring; Science Park i J&ouml;nk&ouml;ping. Kicka i g&aring;ng dagen genom att mingla med andra morgonpigga och lyssna till inspirerande talare.</p><p>Under morgonen ber&auml;ttar tv&aring; av de entrepren&ouml;rer&nbsp;som deltagit i&nbsp;<a href="https://sciencepark.se/utveckla-foretag/inkubatorn/">Science Parks inkubatorprogram</a>&nbsp;om sina&nbsp;erfarenheter som grundare och &auml;gare av digitala teknikf&ouml;retag. Du f&aring;r h&ouml;ra om deras entrepren&ouml;rsresor, samt om&nbsp;hur de har hanterat motg&aring;ngar p&aring; v&auml;gen. De delar ocks&aring; med sig av sina b&auml;sta tips till dig som vill starta, eller precis har startat f&ouml;retag och &auml;r redo att ta&nbsp;n&auml;sta steg.</p><p>Talare:</p><p>Sarah Sinclair &ndash; grundare och VD, Adgrabber</p><p>Karolina Malml&ouml;v &ndash; grundare och VD, Sellamigo</p><p>Onsdagen den 12/6, klockan 07:15 &ndash; 09:00. Frukosten st&aring;r uppdukad fr&aring;n och med 07:15, f&ouml;rel&auml;sningarna startar 07:30.</p><p><a href="https://sciencepark.se/kalender/inspirationsfrukost-jonkoping-juni/https://sciencepark.se/kalender/inspirationsfrukost-jonkoping-juni/">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r.</a></p>
12 juni
07:15 - 09:00

Plats

Sajens Mat & Möten


Direktlänk

Frukost, inspirerande företag och härliga människor - bästa starten på dagen!

Onsdagen den 12 juni är det dags för inspirationsfrukost på Science Park i Jönköping. Kicka i gång dagen genom att mingla med andra morgonpigga och lyssna till inspirerande talare.

Under morgonen berättar två av de entreprenörer som deltagit i Science Parks inkubatorprogram om sina erfarenheter som grundare och ägare av digitala teknikföretag. Du får höra om deras entreprenörsresor, samt om hur de har hanterat motgångar på vägen. De delar också med sig av sina bästa tips till dig som vill starta, eller precis har startat företag och är redo att ta nästa steg.

Talare:

Sarah Sinclair – grundare och VD, Adgrabber

Karolina Malmlöv – grundare och VD, Sellamigo

Onsdagen den 12/6, klockan 07:15 – 09:00. Frukosten står uppdukad från och med 07:15, föreläsningarna startar 07:30.

Läs mer och anmäl dig här.


Arrangör: Transform to AAA

DISPUTATION - Björn Domeij

12 juni

10:00 - 12:00

E1405 Gjuterisalen JTH

<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;<em>Compacted Graphite Iron: On Solidification Phenomena Related to Shrinkage Defects</em><br /><strong><strong>Respondent:</strong></strong> Bj&ouml;rn Domeij<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material&nbsp;och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Babette Tonn, Techincal University of Clausthal, Germany<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Attila Di&oacute;szegi, School of Engineering, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
12 juni
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

DISPUTATION - Björn Domeij

Titel: Compacted Graphite Iron: On Solidification Phenomena Related to Shrinkage Defects
Respondent: Björn Domeij
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Babette Tonn, Techincal University of Clausthal, Germany
Huvudhandledare: Professor Attila Diószegi, School of Engineering, Jönköping University

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

MMTC Research Seminar with MMTC research fellow Christian Sandström

12 juni

12:00 - 13:00

B6046

<p>Titel to be confirmed</p>
12 juni
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

MMTC Research Seminar with MMTC research fellow Christian Sandström

Titel to be confirmed


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

DISPUTATION - Baiwei Zhu

14 juni

10:00 - 12:00

E1405 Gjuterisalen JTH

<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;<em>Casting and Anodising of Al Alloys &ndash; Alloy Design, Manufacturing Process and Material Properties</em><br /><strong><strong>Respondent:</strong></strong>&nbsp;Baiwei Zhu<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material&nbsp;och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Rajan Ambat, Technical University of Denmark<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Docent Caterina Zanella, School of Engineering, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
14 juni
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

DISPUTATION - Baiwei Zhu

Titel: Casting and Anodising of Al Alloys – Alloy Design, Manufacturing Process and Material Properties
Respondent: Baiwei Zhu
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Rajan Ambat, Technical University of Denmark
Huvudhandledare: Docent Caterina Zanella, School of Engineering, Jönköping University

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation Ellinor Tengelin

14 juni

13:00 - 16:00

Högskolan Väst

<p>Ellinor Tengelin f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling i &auml;mnet H&auml;lsa och v&aring;rdvetenskap vid H&ouml;gskolan V&auml;st.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p><p>&nbsp;</p><p>Kontakta Karolina Boberg f&ouml;r mer information g&auml;llande lokal.</p>
14 juni
13:00 - 16:00

Plats

Högskolan Väst


Direktlänk

Disputation Ellinor Tengelin

Ellinor Tengelin försvarar sin doktorsavhandling i ämnet Hälsa och vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

 

Välkomna!

 

Kontakta Karolina Boberg för mer information gällande lokal.


Arrangör: Hälsohögskolan

Transform to AAA på DreamHack summer 2019

15 juni - 17 juni

12:00 - 16:00

Elmia, Jönköping

<p>&Aring;rets DreamHack summer h&aring;lls p&aring; Elmia i J&ouml;nk&ouml;ping 15 &ndash; 17 juni.</p><p>Transform to AAA &auml;r s&aring; klart representerade och p&aring; plats genom JUSTICE som &auml;r J&ouml;nk&ouml;ping Universitys e-sportf&ouml;rening.</p><p><a href="https://ju.se/center/transform-to-aaa/nyheter/news/2019-06-03-transform-to-aaa-pa-dreamhack-summer-2019.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
15 juni - 17 juni
12:00 - 16:00

Plats

Elmia, Jönköping


Direktlänk

Transform to AAA på DreamHack summer 2019

Årets DreamHack summer hålls på Elmia i Jönköping 15 – 17 juni.

Transform to AAA är så klart representerade och på plats genom JUSTICE som är Jönköping Universitys e-sportförening.

Läs mer här.


Arrangör: Transform to AAA

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics
Centre for Family Enterprise and Ownership
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Media, Management and Transformation Centre
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information