Systemförteckning JU

En förteckning över Jönköping Universitys administrativa system klassificerade som A-, B-, C- eller externa system. I vårt sammanfattande serviceavtal kan du läsa mer om IT-service tjänst ”Drift – system”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Accommodation

Accommodation är Högskolans system för att hantera logi för internationella studenter på Jönköping University.  

Direktlänk till inloggningssidaApplication and Accommodation Service

Systemansvarig: Susanna Grahn
Systemägare
: Robert Berglundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Support/felanmälan:
Accoservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

Agresso

Agresso är Högskolans ekonomi- och personaladministrationssystem.

Direktlänk till inloggningssida: Agresso

Systemansvarig: Kristofer Larsson
Systemägare
: Stefan Sandqvist
Support/felanmälan
: Ekonomi
Support/felanmälan:
HR
Klassifikation: A

AldocEdu

Digitalisering av rättade tentamina och digital distribution av dessa till studenter.

Kontaktperson: Camilla Wahlgren
Klassifikation: C

Alma

Alma är bibliotekets administrativa system för bibliotekets tryckta och elektroniska bestånd, låntagardata, lån och reservationer. Alma fungerar också som länkserver för access till det elektroniska beståndet. Från Alma förs bibliografiska data över till discoverysystemet Primo för att bli sökbart.

Ett webbaserat gränssnitt används av bibliotekspersonalen. Access ges genom inloggning via SAML.

Direktlänk till inloggningssidaPrimo

Systemansvarig: Eva Törnblom
Systemägare: Mattias Lorentzi  
Klassifikation: A

Bibliotekets Proxy

EZproxy används för att autentisera användare och ge dessa åtkomst till bland annat licensdatabaser.

Direktlänk till inloggningssida: Proxy

Systemansvarig: Eva Törnblom
Systemägare: Mattias Lorentzi
Klassifikation: B

Ciceron (tidigare Diabas)

Ciceron är JU:s system för diarieföring. 

Systemansvarig: Anna Rask
Systemägare
: Linda Regnér
Klassifikation: B

DEX

Systemet stöder utbildningsadministrationen, arkivet samt lärare på Jönköping University. DEX tar fram ett unikt nummer per examensarbete som sedan används när arbetet ska arkiveras digitalt och för att ha ordning i det digitala arkivet.
Med DEX som komplement kopplas fler sökvägar ihop för att kunna hitta ett specifikt arbete (DEX, DiVA, Ladok, Kursinfo).

Direktlänk till inloggningssida: DEX

Kontaktperson: Johanna Isaksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: C

DH Helpdesk

DH Helpdesk är Högskoleservice ärendehanteringssystem. 
Personal kan anmäla ärenden (beställningar, felanmälningar, frågor och förslag) till Högskoleservice på intranätets Service och stöd. Studenter och personal kan anmäla ärenden till vissa avdelningar på HS via högskolans öppna webbsidor, t ex helpdesk.ju.se för ärenden till IT-service.

Direktlänk för personal: Service och stöd
Direktlänk IT-frågor för student: IT Helpdesk

Systemansvarig: Emelie Aggestig
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesk webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

Diva

Diva är Högskolans digitala vetenskapliga arkiv och publikationsdatabas.

Direktlänk till inloggningssida: Diva

Mer om Diva
Kontaktperson
: Stefan Carlstein
Klassifikation: Extern

Diver

Diver är ett beslutsstödsystem som kopplar ihop systemen Ladok, Nya och
Diva. Diver ska underlätta, effektivisera och kvalitetssäkra framtagande
av statistik, som ska redovisas till staten, vara grund för uppföljning
och beslut på Jönköping University.

Direktlänk till inloggningssida: Diver

Systemägare: Patric Sandström
Systemansvarig: Magnus Blom
Klassifikation: B

e-Arkiv

e-Arkiv hanterar idag policys rörande bevarandeplaner för Högskolans system.

Kontaktperson: Oskar Westergrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: C


HLK:s Beslutsdatabaser

HLK:s beslutsdatabaser används för att skap och lagra VD-, VL-  och UL-beslut.AF-Basen ingår i HLKs beslutsdatabaser och är ett system för resurstilldelning för lärare på Högskolan för Lärande och Kommunikation.

Kontaktperson: Gabriella Pajic
Kontaktperson AF-basen
: Dusan Zelic
Support/felanmälan: IT Helpdesk
Klassifikation: C

HLK:s valwebb

Kontaktperson: Magnus Blom
Klassifikation: C

Intapps

INTAPPS (International Application for Jönköping University) är ett stödsystem för utbytesprogram vid Jönköping University. Systemet används av de internationella samordnarna, ackrediteringsorgan, LADOK-administratörer och studenter.

Direktlänk till inloggningssida: Intapps

Systemansvarig: Carina Hedfors
Systemägare:
Klassifikation: B

ISA - International Students Application

Hantera ansökningar till internationella program/kurser från studenter på en lokal nivå.

Systemansvarig: Ann-Christine Bergsten
Systemägare
: Patric Sandström
Klassifikation: B

JU-kortet / Passagedatabas

JU-kortet och passagedatabasen är Högskolans samlingsplats för Jönköping Universitys passerkort och användardatabas för inpasseringssytem till lokaler på Campus.

Mer om JU-Kortet

Systemansvarig: Peter Salestam
Systemägare: Robert Berglundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Support/felanmälan
: JU-Kortetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

JU Mobile

JU Mobile är Jönköping Universitys egenutvecklade mobilapplikation som riktar sig i första hand till studenter på högskolan i Jönköping. Dagligen använder cirka 6000 unika studenter JU Mobile. Appen innehåller bl.a. följande funktioner: Automatiskt schema, grupprumsbokning, studieresultat, tentameninfo, nyheter, notiser och söka personal.

JU Mobile på Appstore
JU Mobile på Google Play

Systemansvarig: Stefan Nylander
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support: IT Helpdesk
Klassifikation: B

JU-print

JU-print är Högskolans utskrifts-/kopieringssystem för personal och studenter. JU-print levereras i samarbete mellan JU och Koneo.

Mer om JU-print

Kontaktperson: Anders Ohlin
Support
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

JU:s officiella webbplatser (SiteVision)

Högskolans officiella webbplats (www.ju.se)

Systemansvarig: Camilla Hallgren
Systemägare
: Hanna Vinborg
Support
: Kommunikationsavdelningen

Klassifikation: A

JU Play

JU play är högskolans tjänst för strömmande video. All personal har tillgång till sitt eget mediebiblioteket där de kan ladda upp inspelningar och även spela in direkt via JU play.

Mer om JU Play

Direktlänk till inloggningssida: SWAMID Login

Systemansvarig: Jenny Madsén
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

JU Valwebb

Direktlänk till inloggningssida: JU Valwebb

Systemansvarig: Magnus Blom
Systemägare
: Patric Sandström
Klassifikation: B

KAS

KAS är ett egenutvecklat system för att hantera användarkonton och dess livscykel. KAS ligger nära katalogtjänsten ActiveDirectory och hanterar funktioner som exempelvis självservice och automatiskt skapande och avveckling av studentkonton.
Självservice
: http://ju.se/myaccount
Systemansvarig: Joakim Danielsson
Systemägare: Stefan Henriksson
Support/felanmälan: IT Helpdesk
Klassifikation: A

Klara

JU:s arkivförteckningssystem.

Systemansvarig: Oskar Westergren

KronoX

KronoX är JU:s system för lokalbokning och schemaplanering.

Mer om Kronox.

Direktlänk till inloggningssida: KronoXweb

Systemansvarig: Josef Efraimlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Systemägare
: Robert Berglund
Support/Felanmälan
: utb.hj.se
Klassifikation: A

Kursinfo

Mer om Kursinfo

Systemansvarig: Patric Sandström
Systemägare
: Monica Hjelmåker

Klassifikation: A

Ladok

Systemansvarig: Johanna Isakssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Systemägare
: Monica Hjelmåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

NAIS

Nationellt administration och informationssystem för Särskilt pedagogiskt Stöd. Syftar till att Administrera ansökningar och stöd till studenter som erhåller Särskilt Pedagogiskt Stöd.

Kontaktperson: Emma Pavlovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: Extern

NyA-databasen för HJ

NyA är ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige. NyA-databasen utvecklas och förvaltas av UHR (Universitets- och högskolerådet) men har även en lokal systemägare här på HJ.

Kontaktperson: Patric Sandström
Klassifikation: C

OnGuard

OnGuard är Högskolans inbrotts- och passagesystem för lokaler på Campus och driftas av personal på Höfab (Högskolefastigheter i Jönköping AB). 

Systemansvarig: Claes-Göran Elm
Systemägare: Göran Carlsson
Klassifikation: B

Payman

System för att hantera betalande studenters studieavgifter.

Systemansvarig: Tommy Johansson
Systemägare
: Stefan Sandqvist
Support/felanmälan
: Ekonomi
Klassifikation: B

Personalsök

Sökfunktion av personal på Högskolan. 

Systemansvarig: Hanna Sandström / Madelene Jansson
Systemägare
: Jenny Lundgren
Support
: adm.hj.se
Klassifikation: B

Pingpong

Pingpong är en webbaserad lärplattform med funktioner för t.ex. information, kommunikation och uppföljning och som används i de allra flesta kurser som ges vid Jönköping University.

Direktlänk till Pingponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om Pingpong.

Systemansvarig: Elisabet Olsson
Systemägare: Monica Hjelmåker
Support: IT Helpdesk
Klassifikation: A

ProReNata

Den verksamhet som Studenthälsan bedriver lyder under hälso- och sjukvårdens lagstiftning och all personal vid Studenthälsan är skyldig att föra journal (Patientdatalagen 2008:355 3 kap). ProReNata är Studenthälsans Journalsystem.

Kontaktperson: Andreas Torénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: Extern

Repro

Repro är systemet för tryckeri- och vissa utskriftstjänster. Tillhandahålls i samarbete med Arkitektkopia.

Kontaktperson: Johanna Andersson
Klassifikation: Extern

Student Recruitment System (SRS)

CRM-system för kommunikation med presumtiva studenter.

Direktlänk till inloggningssida: SRSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Systemansvarig: Camilla Hallgren
Systemägare: Hanna Vinborg
Klassifikation: Extern

STYR

STYR är studie- och karriärsvägledarnas anteckningssystem.

Direktlänk till inloggningssida: STYR

Systemansvarig: Mona Sörman
Systemägare: Andreas Torénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

Tidomat (Flex)

Tidomat är Högskolans system för arbetstidsredovisning för administrativ personal.
Inloggning till Tidomat

Kontaktperson: Hanna Sandström
Support/felanmälan: HR
Klassifikation: C

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för plagiatkontroll, som används för att kontrollera studenters texter mot olika källor.

Mer om Urkund (info för personal)

Kontaktperson: Elisabet Olsson
Klassifikation: Extern

Varbi

Stödsystem för rekrytering

Länk till inloggningssida: Varbi

Kontaktperson: Jenny Lundgren
Klassifikation: Extern

VFU Parken (HLK)

Verksamhetsförlagd utbildning

Direktlänk till inloggningssida: VFU Parken

Systemansvarig: Maria Hedström
Systemägare
:
Klassifikation: B

YourMembership

Samverkan med externa kontakter, alumner och företagskontakter

Direktlänk till inloggningssida: YourMembership

Kontaktperson: Vaida Staberg
Systemkunnig: Jesper Johnsson
Klassifikation: Extern

YSA - YH Students Application

Hantera ansökningar till yrkesförberedande program/kurser

Systemansvarig: Andreas Backlund
Systemägare
: Patric Sandström
Klassifikation: B

Zoom

Zoom är ett verktyg för möten online som kan användas så väl för föreläsningar med många åhörare som för handledning och arbetsmöten.

Mer om Zoom på Jönköping University

Direktlänk till inloggningssida: Zoom Login

Kontaktperson: Jenny Madsén
Support/felanmälan
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

Sidan uppdaterad 2019-09-03

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information