Nytt programpaket för högskolans pc tas fram vartannat år. Programpaketet är i princip oförändrat mellan revideringarna med undantag för säkerhetsuppdateringar och felrättning.

Personal med anpassad dator får köra äldre programpaket så länge de vill, men support och underhåll ges enbart mot senaste programpaketet. Den primära åtgärden vid felanmälan av dator med äldre programpaket är ominstallation till senaste programpaket. Plattformsbyte, tvingande ändring eller verksamhetsbeslut kan medföra att programpaketsbyte ska ske tidigare. Från 1 januari 2018 är programpaket Win10 obligatoriskt på JU pc.

Program som distribueras över nätverket (s.k. "bundles") tillverkas/testas enbart mot senaste programpaketet och funktionalitet  utlovas enbart mot senaste programpaketet.