Tidig intervention för barn i behov av särskilt stöd

Forskningsinriktningen "Tidig intervention för barn i behov av särskilt stöd" inom den förskolepedagogiska plattformen, har sitt ursprung i forskningsmiljön CHILD.

Forskningsinriktningen har sitt ursprung inom forskningsmiljön CHILD. Under 2012 tilldelades CHILD 3,6 miljoner kronor i ett treårigt projekt, för att bedriva forskning om Tidig upptäckt-tidig insats/förskolans psykosociala miljö. Hösten 2013 tilldelades projektet ytterligare 2,7 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, välfärd och arbetsliv (FORTE) för att genomföra ytterligare observationer av förskolans miljö och följa barns utveckling över tid.

Projektets övergripande syfte är att studera hur olika faktorer i förskolans miljö bidrar till barns psykiska hälsa samt motverkar psykisk ohälsa. Barns psykiska hälsa studeras genom deras engagemang i förskolans vardagsaktiviteter.

I projektet skattar förskollärarna barns beteende i sin verksamhet samt sitt samspel med barnet och samspelet mellan barn inom barngruppen. Vidare studeras hur man inom förskolan mer specifikt stödjer barn som har identifierade beteendeproblem och som har externt stöd av barn- och ungdomspsykiatrin eller från barn- och ungdomshabiliteringen.

Det är en longitudinell studie som genomförs med tre mättillfällen (enkäter och observationer). Den första datainsamlingen genomfördes hösten 2012 med ett representativt urval i Sverige av 81 förskoleavdelningar med totalt 663 barn i åldrarna 1-5 år. Andra datainsamlingen är nyligen avslutad där analysarbetet är påbörjat. Hösten 2014 inleds tredje och sista datainsamling som består av både enkäter och strukturerade observationer på samtliga förskoleavdelningar i projektet. Vid observationerna studeras barns och personalens interaktion och beteende i olika situationer på förskolan inomhus och utomhus.

Medverkande forskare

Professor Mats Granlund, docent Lena Almqvist samt doktorand Madeleine Sjöman.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information