Samverkan med det omgivande samhället

I universitetets och högskolans uppgifter ingår att samverka med det omgivande samhället. Inom plattformen gör vi det på olika sätt vilket beskrivs nedan.

Förskolepedagogiska forskningsdialoger med inriktning mot Barns språkande och bruk av digitala medier i förskolan

Hösten 2013 startades tre forskningsdialoger grupperade i Södra Vätterbygden, GGVV och Höglandet. Forskningsdialogerna är ett samarbete mellan Plattformen för Förskolepedagogisk/didaktisk forskning och samverkanskommunerna i RUC Jönköping.

Dialogrummet är ett forum där verksamma förskollärare, lärarutbildare och forskare/doktorand möts i ett gemensamt intresse inom ett område, i detta fall barns språkande i förskolan. Syftet med dessa dialoger är att gemensamt reflektera kring barns språkande vilket vi hoppas ska leda till fördjupning och kunskapsutveckling såväl hos lärarutbildare, förskollärare och forskare/doktorander. Vi ser det som ett möte och erfarenhetsutbyte om det arbete som pågår i förskolan, förskollärarutbildningen och forskningen på HLK.

Detta är ett steg i arbetet mellan HLK och i RUC verksamma kommuner som gemensamt ska utveckla och stödja praktiknära förskolepedagogisk/didaktisk forskning och en förskoleverksamhet på vetenskaplig grund.

De olika dialogrummen träffas heldagar två till tre gånger per termin. Träffarna inleds med en presentation kring barns språkande eller användning av digitala medier. Därefter följer en diskussion i smågrupper och återsamling innan lunch. Efter lunch gör en, eller flera, deltagande förskollärare, eller förskolechefer, presentationer i förhållande till inledningen. Dagen avslutas med en återsamling och diskussion. Vi använder pedagogisk dokumentation av olika karaktär från aktiviteter i förskolan som utgångspunkt för reflektion. Mellan träffarna arbetar deltagarna med ett gemensamt överenskommet fokus från föregående träff. Det är 80 förskollärare och förskolechefer samt två lärarutbildare och en doktorand som deltar i dessa dialoger.

Medverkande forskare/lärare

Sara Hvit är projektledare och Charlotte Öhman och Ulla-Lena Simonsson.  

Uppdragsutbildning, utvecklingsarbeten och föreläsningar

Lärare och forskare i forskningsplattformen deltar i forsknings- och utvecklingsarbeten i kommuner och tillsammans med andra aktörer inom förskolans område.

Vi föreläser om och handleder inom följande områden:

  • Pedagogisk dokumentation
  • Kollegialt lärande
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Lekvärldar
  • Värdegrundsfrågor och normkritisk pedagogik
  • Interkulturell pedagogik
  • Språkliga uttryck i förskolan
  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Pedagogiskt ledarskap
  • IKT i förskolan

Vi samarbetar också med kommuner och andra aktörer inom förskolans område kring utvecklingsarbeten som ibland också kan utformas som lokala forskningsprojekt.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information