Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan

Forskningsprojektet "Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan" undersöker mötet mellan två förskolepedagogiska/didaktiska ansatser; lekvärldar och utforskande lärande.

Forskningsprojektet ”Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan” problematiserar lekens roll i förskolan i relation till läroplanen och det starka fokus på lärande som råder i förskolan och i diskussionen om förskolans innehåll. Forskningsprojektet innebär iscensättning av lekvärldsprojekt i förskolor som arbetar utforskande och med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia. Lekvärldar kan förstås som fantasivärldar som barn och pedagoger skapar tillsammans med inspiration från sagor, litteratur och andra kulturella och estetiska former. I mötet mellan lekvärldar och utforskande lärande och lyssnandets pedagogik studeras möjligheter för barns och pedagogers meningsskapande, lärande och utveckling.

Syftet är att utveckla en förskoledidaktik som hämtar inspiration från både modernt och postmodernt tänkandet kring barns lek, meningsskapande, utforskande och lärande.

Medverkande forskare/lärare

Projektet leds av Docent Monica Nilsson. Medverkande är universitetslektor Karin Alnervik, assistant professor Beth Ferholt från Brooklyn College/School of Education, USA och lektor Anders Jansson, Stockholms universitet.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information