Internationella samarbeten

Plattformen har utvecklat internationella samarbetspartners kopplat till både forskningen och förskollärarutbildningen.

SIRI

Forskarna i forskningsprojektet Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan ingår i det internationella forskningsnätverket SIRI (Seminar for the International Research of Imagination) med deltagare från Finland, Japan, Serbien, Sverige och USA som etablerades i november 2013 med stöd av medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Student- och lärarutbyten

Ett samarbete kring utbyte av studenter och lärare mellan Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Brooklyn College/School of Education har etablerats och håller på att utvecklas. Arbete pågår med att även Douglas College i Vancouver, Canada ska ingå detta samarbete.

I förskolekollegiet finns lärare och forskare med engelska som första språk och med erfarenheter från universitetsarbete I USA. Syftet med detta är att stärka de internationella och globala inslagen i utbildningen och undervisningen.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information