Förskollärares yrkesprofession

Detta forskningsområde har till syfte att bidra med kunskap om förskollärares yrkesprofession.

I och med det förändrade uppdraget som delegerades till förskollärare, dels i skollagen och dels i förskolans revidering av läroplanen 2010, har uppdraget förändrats markant. Förskollärarna har numera ett betydligt ökat ansvar för den pedagogiska verksamheten i syfte att skapa bättre arbetsprocesser och därmed erbjuda goda villkor för barns meningsskapande. Förskollärarna skall även ha ett övergripande ansvar för hur organisation, struktur och aktiviteter analyseras i relation till målområden. I en studie gjord av Anderstaf (2014) framkommer att förskollärarnas vardag är fyllt av olika diskursiva nätverk som bildar strukturer och villkor för förskollärarna att verka i. Studien visar att förskolan är en social mötesplats som bär på historia, vilket innebär förväntningar men även ansvar för att ingå som det första steget i det svenska utbildningssystemet. Det råder dock en osäkerhet i förskolan vems ansvar det är att driva förändring och förnyelse för att uppnå hög kvalité på förskolan. Ansvaret och dess uppdrag är svårtolkat, dvs vad det konkret innebär. Huvudfrågan för en tänkt kommande studie utifrån ett normkritiskt perspektiv är: På vilka sätt konstituerar och konstruerar sig förskollärarna kring det förändrade uppdraget?

Medverkande forskare/lärare

Master i pedagogik Susanna Anderstaf.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information