Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

Plattformen för förskolepedagogisk/didaktisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF). Arbetet som bedrivs inom plattformen fokuserar på lek, utforskande, meningsskapande och lärande i förskolan utifrån ett helhetsperspektiv där värdegrunds­frågor genomsyrar de innehållsliga frågorna.

Foto: Ebba Dahlqvist

Kontakt

Ansvarig

Monica Nilsson


Koordinator

Robert Lecusay

Fokus för forskningsgruppen Förskolepedagogisk-didaktisk forskning (FPDF) är på hur verksamheten i förskolan planeras, organiseras, genomförs och utvärderas på sätt som erbjuder omsorg och som bidrar till och utmanar barns lek, utforskande och lärande ur ett helhetsperspektiv där värdegrundsfrågor och estetiska uttrycksformer genomsyrar verksamheten. Specifika problemområden inom förskolans verksamhet som gruppen intresserar sig för är: Tolkningar och konsekvenser av läroplanen och skollagen, t ex undervisningsbegreppet. Olika didaktiska inriktningar utifrån olika kunskapssyner. Bedömning-, dokumentation- och utvärderingsfrågor. Ämnen och ämnesdidaktik. Interkulturalitet och mångfald. Ledarskap och organisation. FPDF har som mål att bedriva förskolepedagogisk-didaktisk forskningen av hög kvalitet med lärare om förskolan, i olika samarbetsformer och konstellationer, som syftar till vetenskapligt kunskapsskapande och som erfars användbar av aktörer inom förskolan. Våra ambitioner är stora: att vara en röst i det förskoledidaktiska forskningssamtalet i Sverige och internationellt.

Forskningsinriktningar

Inom forskningsplattformen finns fem forskningsinriktningar med olika teman och forskningsprojekt:

Samverkan

I universitetens och högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället. Inom plattformen sker det på olika sätt, bland annat genom förskolepedagogiska forskningsdialoger och via uppdragsutbildning, utvecklingsarbete och föreläsningar.

Internationella samarbeten

Plattformen har utvecklat internationella samarbeten kopplade både till forskningen och förskollärarutbildningen.

Sidan uppdaterad 2020-01-09

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information