Forskningsmiljön PUF är organiserad i grupper som på olika sätt speglar den gemensamma inriktningen med praktiknära utbildningsforskning.