Logistik och verksamhetsledning

Forskningen avser utveckling, drift och ledning av system för produktion och distribution i tillverkande företag. Inom avdelningen bedrivs industrinära och tillämpbar forskning.

Inom avdelning Logistik och verksamhetsledning bedrivs forskning rörande utveckling och drift av industriella produktionssystem där en viktig aspekt är produktionsplanering och produktionsstyrning.

Öka konkurrenskraft och värdeskapande

Målet för forskning inom avdelningen är att bidra till utvecklingen av kunskap och kompetens som ökar industrins nationella och internationella konkurrenskraft och värdeskapande förmåga. Forskningen bidrar till ökad kunskap om hur industriell produktion genomförs kundorienterat, kunskapsbaserat, kreativt och resurseffektivt.

Konkurrenskraftig industriell produktion kräver utveckling och samverkan mellan en mängd delområden på ett sätt som stödjer företagets övergripande strategier. För att ett produktionssystem ska bli effektivt måste samtliga ingående delar beaktas. Därför har systemperspektivet valts som forskningsansats, vilket inkluderar såväl teknik som människor och organisation.

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

 • Adjungerad professor
 • Tekniska Högskolan
 • Gästprofessor
 • Tekniska Högskolan

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

 • Branschintervention
 • DINO - Distribuerade innovationsprojekt: ledning av tekniska och organisatoriska utmaningar
 • E-merge
 • INDUS - Effektiv industrialisering för framgångsrik upprampning av försörjningskedjor
 • Innovate - Innovationsförmåga i små och medelstora tillverkande industriföretag
 • InPot - Innovationskraft i ledning av daglig styrning
 • INTERFACE - Gränssnitt i Industriella Innovationsprocesser
 • KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustri
 • KOPeration
 • KOPtimera
 • LEAP - Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer
 • Nya generations drivlinor
 • Snabb förmågeförändring för motståndskraftigt civilt försvar
 • Strategisk kompetensutveckling i SME - en konceptstudie kring innehåll och kunskapsöverföring.
 • STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag
 • Reshoring I - Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut
 • Reshoring II - Återflyttning i svensk industri: Drivkrafter och svårigheter
 • Riskhantering vid logistisk samverkan
 • The whispering game - Fact based communication to support responsiveness in supply chains
Laddar
424 Publikationer (Återställ mina val)

Antologibidrag

Artikel (icke refereegranskat)

Artikel (refereegranskat)

Bok

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Licentiatavhandling

Proceedings (redaktörskap)

Rapport

Samlingsvolym (redaktörskap)

Övrigt