Påverkanshandlingar för hållbar utveckling

Under 2010 inleddes ett forskningsprojekt i vilket vi undersöker hur handlingskompetens för hållbar utveckling kan utvecklas i skolan och förskolan.

Förmåga att agera för hållbarhet är ett utbildningsmål som poängteras framförallt i internationella policydokument men även i styrdokument för den svenska skolan. Att inte bara "göra" utan att aktivt kunna välja sina handlingar efter kritiskt övervägande, kräver förmågor som behöver övas. Att undersöka, förstå och värdera konsekvenser av olika handlingsalternativ och handlingsstrategier är en aspekt av detta. Vi undersöker vilka handlingar för hållbarhet som Grön Flagg-lärare och Grön Flagg-instruktörer uppfattar som lämpliga att behandla i undervisningen.

Vi har valt att inrikta oss på pedagoger verksamma inom Sveriges största nätverk för förskolor och skolor som arbetar med hållbar utveckling, Grön Flagg. Pedagogerna är verksamma antingen som lärare i förskola, grundskola eller gymnasiet eller som Grön Flagg-instruktörer som genomför utbildningar med lärare. Grön Flagg ingår i världens största nätverk för skolor som arbetar med miljö och hållbarhet, Eco schools. Grön flagg betonar handling som medel för lärande och framhåller handlingskompetens bland barn, ungdomar och personal som mål.

Ett par forskningsfrågor har varit:

  • Hur lämpliga bedömer Grön Flagg-lärare och Grön Flagg-instruktörer olika handlingar för hållbar utveckling vara att behandla i undervisningen?
  • Hur motiverar de sina bedömningar?

Resultat har hittills presenterats för lärare i regionen vid nätverksträffar på HLK med Grön Flagg-lärare men också vid internationella konferenser. Ulrica Stagell är doktorand i projektet.

Examensarbeten inom projektet

Ask, Emy och Martinsson, Andrea. Handlingserfarenhet för hållbar utveckling.Vad erbjuder förskolan? 

Ekblom, Mia. och Johansson, Carita (2011). Man är rädd om allting ungefär. Tio förskolebarns uppfattningar om att arbeta med Grön Flagg. Student thesis. Jönköping University, School of Education and Communication. urn=urn:nbn:se:hj:diva-15926

Gustavsson, L. & Larsson, J. (2011). Att undervisa för hållbar utveckling: Sex lärares uppfattningar. Student thesis. Jönköping University, School of Education and Communication. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-14701

Lindqvist, A. & Laago, O. Att påverka för hållbar utveckling. En jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers uppfattningar om påverkanshandlingar

Ram, E. & Olsson, R. (2014). Beteende och attityder till miljöfrågor i en individualistisk och i en kollektivistisk kultur: En jämförande studie mellan studenter från Jönköping och Quito. Student thesis. Jönköping University, School of Education and Communication. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-25950

Forskningspublikationer och presentationer


Almers, E. (2009). Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit. Doctoral thesis. Jönköping University, School of Education and Communication. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-8432
Almers, E. (2013). Pathways to Action Competence for Sustainability – Six Themes. Journal of Environmental Education, 44 (2), p 116-127. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-20285
Almers, E. & Wickenberg, P. (2008). Breaking and making norms – Young people’s stories of consumption actions for sustainable development. In Öhman, J. [ed] Values and democracy in education for sustainable development: contributions from Swedish research. Malmö: Liber, p 165-186. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-25535
Stagell, U., Almers, E. & Askerlund, P. (2014). ESD and citizenship in the private and public sphere: Eco-School teachers’ and instructors’ views on actions as teaching content in ESD. Conference paper, presented at the NERA 42nd Congress, Education for Sustainable Development in Lillehammer, Norway, March 5-7, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-25603
Stagell, U., Almers, E. & Askerlund, P. (2014). Action Competence – a private matter? Conference paper, presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, University of Porto, Portugal, September 1-5, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-25605
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P. & Apelqvist, M. (2014). What Kind of Actions are Appropriate? Eco-School Teachers' and Instructors' Ranking of Sustainability-Promoting Actions as Content in Education for Sustainable Development (ESD). International Electronic Journal of Environmental Education, 4(2), p 97-113. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-24250 


Text

Text

Sidan uppdaterad 2019-03-15

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information