Skogsträdgårdar och ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett centralt innehåll för ämnet biologi i såväl årskurs 4-6 som i årskurs 7-9. Ekosystemtjänst är inte ett naturvetenskapligt begrepp utan kan snarare ses som pedagogiskt verktyg för att åskådliggöra den nytta mänskligheten har av en mångfald tjänster som tillförs genom de naturliga ekosystemen. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, klimatreglering, fröspridning och naturlig vattenrening.

Vad händer i undervisningen och lärandet när ett tvärvetenskapligt begrepp som ekosystemtjänster introduceras som centralt innehåll i kursplaner? Det är ett exempel på vad forskningsgruppen undersöker i den här inriktningen.

Skogsträdgårdar i förskola och skola

Forskningsgruppen följer verksamheten vid Holma skogsträdgård, bland annat deras utbildningsprojekt för barn, Bärfis. Forskningsgruppen bidrar till att sprida kunskap om skogsträdgårdsdidaktik vid konferenser och i samarbete med skolor och förskolor.

Med stöd av Formas 2016-2020 bedriver forskare vid Jönköping University detta utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med bland andra Region Jönköpings län och Riksbyggen.

Refereegranskade forskningspublikationer

Almers, E., Askerlund, P., Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest garden educators' ideas, purposes, and experiences. The Journal of Environmental Education 49(3), 242-259

Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning

Askerlund, P., Almers, E. (2016). Forest gardens – new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms. Urban Forestry & Urban Greening (pp. 187-197).

Licentiatavhandling

Magnusson, Andreas (2017). Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor: Hur ekosystemtjänster - ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisingspraktiken

Examensarbeten inom inriktningen ekosystemtjänster

Draper, Elaine och Severinsson, Frida (2011). En studie om hur lärarstudenter resonerar om människans beroende av naturen

Skoglund, Ellen (2011). Ekosystemtjänster i grundskolan. En studie utifrån kunskapsemfaser

Ljungberg, Johanna och Zwettler, Emelie; Maria Fälth och Julia Hänninen Karlsson samt Sara Blomqvist och Janine Nyander (2012)

Examensarbeten inom skolträdgårdar och skogsträdgårdar

Brag, Ingela (2018). Elevers användning och uppfattningar om en skolträdgård: en enkätstudie med elever i ärskurs 4-6

​Johansson, Lisa (2018). Möjlighet till odling för all dem som inte har den möjligheten hemma. En enkätstudie om hur skolträgården används i det pedagogiska arbetet på en skila i södra Sverige.

Persson, Stina (2015). Här odlar humlorna en äng: Skogsträdgården som pedagogiskt uterum

Sidan uppdaterad 2020-09-23