Påståenden om hälsa och välbefinnande, interaktion mellan användarsystem och energieffektivitet är tre utmaningar för smart belysning i den byggda miljön. Smart belysningskontroll kan hjälpa till med energieffektivt beteende och förbättring av välbefinnandet, men en ojämnhet mellan användarnas förväntningar och systeminteraktion kan göra det till en källa till frustration, särskilt i hemmiljön. Smarta system bör spara energi snarare än att öka den på grund av standbyenergi och dataöverföring.

Målet är att utveckla och testa smarta ljusprotokoll för den byggda miljön som ger eller ökar säkerhet, komfort, hälsa och välbefinnande och minimerar energiförbrukningen.

Panoramic view of the SMILE laboratory

Relaterade Projekt

SMart Illumination in Living Environment (SMILE)

Målet med projektet är att förbättra användningen av energieffektiva smarta belysningssystem i en svensk bostadsmiljö genom att utforma styrprotokoll som uppfyller sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för att upprätthålla eller öka invånarnas säkerhet, komfort, hälsa och välbefinnande. vara såväl som att minimera bostadens energiförbrukning. Eftersom valideringen utförs i verkliga inställningar, införs praktisk inmatning från användare och medvetna / omedvetna användningsändringar i utvecklingen av kontrollprotokoll.

Från januari till mars 2022 har en fältstudie i 14 lägenheter (Willhem AB) i Jönköping implementerat och testat tre belysningsprotokoll för styrning av smart hembelysning.

Projektet startade i december 2017 och kommer att pågå i fem år (december 2022). Den finansieras av Energimyndigheten (P45185-1).

Daylight and Occupancy Sensing Environments (DOSE)

Målet med projektet är att förbättra användningen av energieffektiva smarta belysningssystem i en svensk bostadsmiljö genom integrering av dagsljus och placeringen av sensoriska system som uppfyller sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för att stödja bekväm och acceptabel funktion och vidareutveckling av ett smart och effektivt (belysning) energisystem. Eftersom valideringen utförs i en laboratorieinställning ingår praktisk inmatning från användare och medveten / omedveten användning i applikationen och positioneringen av sensoriska system.

Projektet startade i september 2020 och kommer att pågå till juni 2023). Den finansieras av Energimyndigheten (P50786-1).

EXtensive Tracking of Respiration Added in Daylight and Occupancy Sensing Environments (EXtra-DOSE)

Projektet DOSE (Daylight and Occupancy Sensing Environments) föreslogs för att undersöka lämpliga dagsljus- och närvarosensorer för bostadsmiljöer, deras optimala placering och funktionalitet i smart belysning för energibesparingar (DOSE projekt). Det är viktigt att använda smarta lysdioder med lämpliga sensorbaserade optimeringstekniker som tillgodoser utrymmen med blandade funktioner och dynamiska boendebeteenden i hemmet, för bättre energieffektivitet. DOSE-projektet utökar därför sitt forskningsprotokoll mot användarresponsiv avkänningsundersökning (som svarar på mänsklig andning). EXtra DOSE undersöker smarta närvaroavkännande belysningsoptimeringstekniker som stödjer energieffektiv praxis och behov av användarbeteende i ett litet hem med blandade funktioner.

Projektet startade i november 2021 och kommer att pågå till juni 2023. Det finansieras av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik.

Första resultaten

En agentbaserad simuleringsmodell av en enrumslägenhet i Sverige valdes för jämförelse mellan olika hushålls arrangemang och beläggningsmönster avseende energiförbrukningen i ett konventionellt och Smart Lighting System (SLS). Det första resultatet visar att antalet boende i en lägenhet inte nödvändigtvis leder till högre energiförbrukning. Ytterligare resultat tyder på att SLS, även om den har standby-energiförbrukning, är mer energieffektiv jämfört med det konventionella belysningssystemet. Dessutom var energiförbrukningen betydligt högre än på vardagar (Soheilian et al., 2019).

I en ljussimuleringsstudie i Sverige (Hafezparast-Moadab et al., 2021) modellerades den elektriska belysningsenergiförbrukningen för en tvårumslägenhet för tre olika hushållsscenarier med DIALux Evo och DIVA-för Rhino. Hushållsscenarierna har komponerats baserat på input från 12 befintliga svenska hushåll och innehåller olika bostäder. Studiens resultat föreslog att lämplig användning av smarta belysningslösningar, inklusive optimerade sensorapplikationer, har potential att spara mer än 50% av elbelysningens energiförbrukning jämfört med icke-smarta system. Studien visade lovande simuleringsresultat som specifikt fokuserade på (smarta) belysningstillämpningsalternativ inom bostadsområdet.

Schematic overview of the workflow in the light simulation study

Kontakt- och publikaton information

För mer information om forskningsområdet och / eller projekt, vänligen kontakta Myriam Aries. (SMILE) och RatnaKala Sithravel (DOSE / Extra-DOSE).

Relaterade publikationer

  • Femke Beute, Myriam Aries, (2023), The importance of residential dusk and dawn light exposure for sleep quality, health, and well-being Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sleep Medicine Reviews, 101865, Published online: 14 October 2023
  • RatnaKala Sithravel, Jérôme Landré, Annita H Wennlöf, Myriam Aries, Potentials of radar sensor detecting the presence of an imitated user for optimising short-range presence-sensing lighting in homes, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), CISBAT 2023, The built environment in transition, Lausanne, Switzerland, 13-15 September 2023
  • Myriam Aries, Alyaá Tabbah, Géza Fischl, Field study challenges: Customisation and personalisation during lighting control research in residences, Journal of Physics: Conference Series (JPCS) , CISBAT 2023, The built environment in transition, Lausanne, Switzerland, 13-15 September 2023
  • RatnaKala Sithravel, Thomas Olsson, Myriam Aries, (2023), Optimizing presence sensing lighting for energy efficiency and user behavioral needs in small Swedish homes, LEUKOS, Published online: 30 May 2023
  • Alyaá Tabbah, Géza Fischl, Myriam Aries, Evaluating digital twin light quantity data exchange between a virtual and physical environment, BuildSim Nordic 2022, 22nd-23rd August, Copenhagen, Denmark
  • Hafezparast Moadab, N., Olsson, T., Fischl, G., Aries, M., (2021), Smart versus conventional lighting in apartments - Electric lighting energy consumption simulation for three different households, Energy and Buildings, Volume 244, 1 August 2021, 111009.
  • Soheilian, M., Hafezparast Moadab, N., Fischl, G., Aries, M. (2021). Smart Lighting Application for Energy Saving and User Well-Being in the Residential Environment, Sustainability, 13(11), 6198.
  • Soheilian, M., Hafezparast Moadab, N., Fischl, G., Aries, M. (2019). Comparison of simulated energy consumption by smart and conventional lighting systems in a residential setting. Bristol: Institute of Physics (IOP), CISBAT 2019, Climate Resilient Cities – Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era, 4–6 September 2019, EPFL Lausanne, Switzerland