Learning study - forskarskola för lärare

Forskarskolan i Learning Study - praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, vänder sig till yrkesverksamma lärare och leder till licentiatexamen. Learning Study är en ansats för lärardriven praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Om forskarskolan

Den nationella forskarskolan Learning Study praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, är en forskarskola för yrkesverksamma lärare och leder till licentiatexamen.

Forskarskolan ingår i ett mer långsiktigt uppbyggnadsarbete med att göra skolan till en kunskapsproducerande sektor, så att lärare blir delaktiga i den kunskapsproduktion som skall utgöra den vetenskapliga grunden för deras arbete. Därför genomförs avhandlingsarbetet tillsammans med kolleger i den egna kommunen och i form av en eller flera learning studies. Därmed är kolleger och skolledare engagerade och involverade i forskningsarbetet. Vi vill med detta redan under studietiden skapa en grund för skolutveckling och kunskapsproduktion, som skall fortgå även efter att licentianden har avslutat utbildningen.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Forskarskolan UPGRADE

Våren 2012 antogs 15 doktorander.

Forskning

Forskarskolan har en ämnesdidaktisk inriktning, men hålls samman av en specifik forskningsansats; Learning Study. Learning Study är en ansats för lärardriven praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Forskningen utgår från ett problem som är direkt relaterat till lärares klassrumsarbete. Den utgör en form av teoretiskt grundad och systematiskt genomförd kunskapsproduktion som bedrivs av lärare i klassrummet.

Doktorandprojekt

Doktorandprojekten är inriktade mot:

Studiernas inriktning och uppläggning

Syftet är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet där de forskarstuderande kan inrikta sina studier mot olika skolämnen/ämnesområden inom grund- och gymnasieskolan. Inom forskarskolan ges tre profilkurser gemensamma för alla:

  • Ansatser och traditioner inom praktikutvecklande forskning, 7,5 hp
  • Learning study som ansats för praktikutvecklande forskning, 7,5 hp
  • Kunskapsbildning, lärande och undervisning inom olika kunskapstraditioner, 15 hp

Kontakt

Forskarskolans ledning

Ulla Runesson (kontaktperson)
Högskolan för lärande och kommunikation

Ingrid Carlgren
Stockholms universitet

Inger Eriksson
Stockholms universitet

Mona Holmqvist Olander
Göteborgs universitet

Publikationer forskarskolan 2012-

Sidan uppdaterad