Publications

  • Wilińska, M., Rolander, B., Bülow, P. (2019). 'When I'm 65': On the age-negotiated duty to work. Work, Employment and Society More information
  • Hedman, K., Torgé, C. (2019). Suicide prevention services in Jönköping, Sweden. More information
  • Borell, K., Nilsson, M. (2019). Debatt: Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd. Sociologisk forskning 56(3-4), 311-317 More information
  • Hedman, K. (2019). Encouraging student participation in intercultural classroom interaction. More information
  • Bülow, P., Thunqvist Persson, D., Cedersund, E. (2019). Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull: Familjestöd som professionell praktik. Socialvetenskaplig tidskrift 26(1), 43-64 More information

All hits from DiVA (376)

Content updated 2015-08-14

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information